Levend Water

De Naderende Eindtijd


door

D. van ZuijlekomISBN 90-76386-01-3
© 1997 Uitgeverij TextVision
Alle rechten voorbehouden
In deze brochure staan wij nogmaals stil bij de vraag: 'Hoe zal de huidige bedeling (oikonomia, 'bediening') van de apostel Paulus eindigen?'. Wij zullen trachten de eindtoestand van de laatste dagen van de bedeling der verborgenheid te schetsen, zoals die geopenbaard is in de Schrift. Deze dagen lopen uit op de dagen van de bediening van Elia, 'de bedeling van Israëls herstel', die direct op de verborgenheid volgt en deze deels overlapt, voordat Christus wederkomt. Voor dit doel trekken wij de lijn, die er loopt vanuit de latere tijden van de genadebedeling, 'de kerkgeschiedenis', door naar de laatste dagen. Wij zullen zien welke consequenties dit heeft.

Ditzelfde doen wij met de lijn, die er loopt vanaf het begin van onze tegenwoordige boze aioon, vanuit 'Babel'. Ook deze lijn trekken wij door naar het einde van de tegenwoordige boze aioon, zoals ook Christus doet in het bijbelboek 'Openbaring' naar 'Het grote Babylon' in Openb 17 en 18. Op deze wijze kunnen wij de dagen van Noach vergelijken met de dagen van de eindtijd, zoals Christus al aangaf in Matth. 24:37-39,

Want zoals het was in de dagen van Noach, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. Want zoals zij in die dagen vóór de zondvloed waren, etende en drinkende, huwende en ten huwelijk gevende, tot op de dag, waarop Noach in de ark ging en zij niets bemerkten, eer de zondvloed kwam en hen allen wegnam, zo zal de komst van de Zoon des mensen zijn. (Matth. 24:37-39).U kunt de brochure "online" lezen met Internet Explorer, maar niet met Opera of Mozilla Firefox.
© Kopiëren, saven of printen is niet toegestaan!

    

Vrijgegeven gedeelte:

De naderende eindtijd
Inhoudsopgave


 1. Nadert de Eindtijd?

  1. Inleiding
  2. Het jaar 2000
  3. De sombere evangelische toekomstverwachting
  4. Wanneer komt Christus weder?
  5. De voleinding der wereld en het einde
  6. De laatste dagen


 2. De Dagen van Noach

  1. De abnormale nakomenlingen van Adam
  2. Wie zijn de zonen Gods?
  3. Het superras
  4. De geschiedenis herhaalt zich
  5. De Refa´eten


 3. De Herleving van Babylon

  1. De hoer zittend op het beest
  2. De hoer "het grote Babylon"
  3. Het best met de 7 koppen en de 10 horens
  4. De val van de hoer
  5. De val van het beest
  6. Jeruzalem en Babylon© Levend Water