Levend Water

De Oecumenische Beweging

De Rooms Katholieke Kerk


Samen-op-weg (4)

door

D. van ZuijlekomISBN 90-76386-20-X
© 2001 Uitgeverij TextVision
Alle rechten voorbehouden
In deze brochure willen wij stilstaan bij de tweede grote Oecumene in de wereld, "De Rooms Katholieke Kerk". Wij zullen stilstaan bij haar oorsprong, haar aard, haar ontwikkeling, haar doel en haar toekomst. Wij zullen ontdekken, dat Rome door de eeuwen heen twee figuren krachtig op de voorgrond heeft geplaatst, namelijk:


Maria als "Mede-Verlosseres"
De Paus als "De Plaatsbekleder van Christus"Beiden zijn bijna Goddelijk gemaakt en hebben de plaats van Christus ingenomen. De gelovigen wordt een weg van nieuwe heilsmiddelen buiten het kruis van Golgotha om gewezen. Hierbij wordt Christus en Zijn Verlossingswerk enorm vernederd en onteerd. In Maria en de Paus ontdekken wij, als wij naar de toekomst kijken de "Hoer" en het "Beest" van het nieuwe Babylon en als wij naar het verleden kijken "Semiramis" en "Nimrod" van het oude Babel.

Wij zullen met verbazing lezen, welke hoofdrol aan Maria en de Paus wordt toegedicht door demonen, die in Maria-verschijningen zich als Maria voordoen. Volgens deze Roomse eindtijdprofetieën die eeuwenlang aan Roomse mystici zijn doorgegeven, zou met het jaar 2000 de Mariale Age beginnen, waarin de Paus de mensheid d.m.v. een totale toewijding aan Maria tezamenbrengt in een Mariale Kerk, die tot Jezus zal worden geleid, als Hij komt.

In werkelijkheid hebben wij hier te maken met leringen van demonen, die als Maria-Geesten de komst voorbereiden van de zoon des verderfs, de Anti-christ. De Kerk van Rome is de eeuwen door onder een steeds sterkere invloed gekomen van deze leugenachtige boze geesten. Dit ontdekken wij, als wij de ontwikkeling volgen van de Roomse traditie met al haar fabels en verdichtsels.U kunt de brochure "online" lezen met Internet Explorer, maar niet met Opera of Mozilla Firefox.
© Kopiëren, saven of printen is niet toegestaan!

    

Vrijgegeven gedeelte:

De Rooms Katholieke Kerk

Inhoudsopgave


 1. Inleiding


 2. De Rooms Katholieke Kerk

  1. De aard van de R.K.K.
  2. De oorsprong van de R.K.K.
   1. Pergamus: de stad van de slangentroon
   2. De Slang: Zeus de Verlosser
   3. De Koningin des hemels
   4. De Pontiff van de Babylonische orde

  3. De riten van Babel in de R.K.K.
  4. De Roomse traditie
  5. De verering van Maria
   1. De verhoging van de Koningin des hemels
   2. De Maria-Bewegingen
   3. De Maria-verschijningen

  6. De verering van de Paus
  7. Rome: de schuilplaats van de leugen 3. De Verstrengeling

  1. Paus Johannes Paulus II
  2. Een overzicht van de R.K. profetieŽn
  3. Toetsing van de R.K. profetieŽn
  4. De kanalen van boze geesten© Levend Water