Levend Water

De Verbonden en de Wet

door

S. van Mierlo


De verbonden en de wet - S. van Mierlo

In de brochure "De Verbonden en de Wet" laat S. van Mierlo zien, dat de meeste theologische systemen de nadruk er opleggen, dat Israël, de zichtbare kahal (gemeente) van de Hebreeuwse Schriften, een type was van de Gemeente der Griekse Schriften. Men vergeestelijkt gewoonlijk al de profetieën die handelen over de toekomstige aardse beloften, aan dit volk gedaan, en geeft geen acht op hetgeen de Here zelf aangaande die aardse toekomst gezegd heeft. Méér nog, men beweert, dat "de Kerk" in de plaats gekomen is van Israël, en past al de oude beloften zo letterlijk mogelijk toe op "de Kerk". Pas sinds de laatste wereldoorlog is men in sommige kerkelijke kringen begonnen met meer acht te geven op hetgeen de Schrift ons wil leren aangaande de toekomst van Israël als volk en natie.Inhoudsopgave

  1. Inleiding

  2. De betekenis van de term "verbond"

  3. De Abrahamitische "verbonden" en beloften

  4. Het SinaÔtische "verbond" en het "nieuwe verbond"

  5. De betekenis van de term "wet"

  6. De geboden en inzettingen der wet blijven geldig voor de Joden ook onder het "nieuwe verbond"

  7. Algemene samenvatting

Aanhangsel: Over het onderscheid tussen Gods ene heilsplan en Zijn verscheidene beschikkingen.
Home
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden