De Twee Naturen in het Kind van God


door

Dr. E.W. Bullinger
Woord vooraf


Hoofdstuk I. De namen en eigenschappen van de oude natuur
 1. Het vlees

 2. De natuurlijke mens

 3. De oude mens

 4. De uitwendige mens

 5. Het hart

 6. De gezindheid van het vlees

 7. Zonde

Hoofdstuk II. Aard en einde van de oude natuur
 1. Hij kan niet veranderd worden

 2. Het einde is de dood

 3. Wie er op bouwt, zal verderf oogsten

Hoofdstuk III. Aard en einde van de oude natuur
 1. Geest

 2. Goddelijke natuur

 3. De nieuwe mens

 4. De inwendige mens

 5. Het verstand

 6. Pneuma-Christou

 7. Pnueuma-Theou

Hoofdstuk IV. Aard en einde van de nieuwe natuur
 1. Hij kan niet veranderd worden

 2. Het einde is het eeuwige leven

 3. De uitkomst: Opstanding

Hoofdstuk V. Het conflict tussen de twee naturen


Hoofdstuk VI. Onze verantwoordelijkheden met betrekking tot de oude natuur
 1. Gods beoordeling ervan accepteren

 2. Hem beschouwen als dood voor wat goed is en ook voor wat slecht is

 3. Er geen zorg aan wijden

 4. Onze leden doden

Hoofdstuk VII. Onze verantwoordelijkheden met betrekking tot de nieuwe natuur
 1. Ons leven beschouwen als een nieuw soort leven

 2. Wandelen in het nieuwe leven

 3. Deze voeden met het Woord van God

Hoofdstuk VIII. Praktische conclusies
 1. Voorbijgaan aan het vlees

 2. De oude natuur laten verhongeren

 3. Onszelf nooit onder de wet brengen

 4. Het onderscheid kennen tussen "godsdienst" en het geloof in Christus

 5. Dit is de weg van verdriet en strijd


© Levend Water