Woord vooraf | Inhoudsopgave | Inleiding


Woord voorafDe ervaring van het kind Gods wordt in Galaten 5:17 in de volgende woorden beschreven: "want het begeren van het vlees gaat in tegen de geest en dat van de geest tegen het vlees - want deze staan tegenover elkaar - zodat gij niet doet wat gij maar wenst."

In elk opzicht behalve in dit, kan de mens die alleen maar met de mond belijdt, het ware kind van God imiteren; en dit is het wat de alleen maar godsdienstige mens van de werkelijke gelovige onderscheidt. Ieder waar kind van God heeft een blijvende ervaring van strijd in zijn binnenste, zoals beschreven in Galaten 5:17. Maar niet ieder kind van God begrijpt wat de Schrift ons hier over leert. De ervaring te hebben zonder het onderwijs van de Schrift er over te kennen, is een vruchtbare bron van verwarring, onrust en ontmoediging.

Te weten wat de Schrift leert en de ervaring niet te hebben, is fataal en betekent een volledige ramp. De enige oplossing hiervoor is regelrecht uit het Woord van God alles te leren begrijpen wat er gezegd wordt over de natuur zoals overgeŽrfd door afstamming van Adam, en de natuur die geschonken wordt door de inwerking van God. Alleen dit kan de gelovige de juiste kennis geven betreffende 'Gods handwerk'; alsmede de sleutel tot zijn ervaringen die anders voor hem onbegrijpelijk zijn. Wanneer het onderwijs betreffende de twee naturen duidelijk wordt begrepen, dan wordt niet alleen uit de weg geruimd wat eens een bron van twijfel was, maar wordt het een bron van zekerheid. En het is inderdaad de grootste zekerheid die iemand ooit kan hebben dat hij Gods handwerk is en dat God inderdaad een goed werk in hem begonnen is, dat Hij Zelf zal voortzetten en volmaken (Fil. 1:6).

Het doel van de volgende bladzijden is, de gelovige in kennis te stellen van dit onderwijs, zodat de ervaring die twijfel en vrees veroorzaakt; de bron van vreugde en blijdschap en vrede mag worden.

E. W. Bullinger
25 Connaught Street
Mei 1906Woord vooraf | Inhoudsopgave | InleidingHome
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden