Levend Water

Het Christendom

gedurende de eerste eeuwen

door

S. van Mierlo

Het Christendom gedurende de eerste eeuwen - S. van Mierlo

Een woord vooraf

Voor de tweede uitgave van de Franse bewerking van Het Onderwijs van de Apostel Paulus hebben we aan de oorspronkelijke tekst meerdere hoofdstukken bijgevoegd in verband met de toestanden vr en na het jaar 70 en de ontwikkeling van de zogenaamde "algemene" Kerk.

Daar er voorlopig geen sprake is van een tweede druk der Nederlandse bewerking, hebben we gemeend, dat het nuttig kon zijn die bijgevoegde hoofdstukken afzonderlijk te publiceren onder bovenstaande titel.

We werden dan echter genoodzaakt nu en dan te verwijzen naar Het Onderwijs van de Apostel Paulus en we veronderstellen, dat de lezer goed vertrouwd is met dit werk of het misschien nog eens eerst wil doorstuderen. Een goede kennis van de inhoud van Het Goddelijk Voornemen is ook onontbeerlijk.

We zouden het betreuren indien sommige lezers zich zouden ergeren over enkele gedachten, die hier voorgesteld worden en die in strijd zijn met algemeen gangbare overleveringen. We menen echter, dat men de Schrift niet mag uitleggen, uitgaande van menselijke opvattingen die zich in de loop der eeuwen hebben ontwikkeld, doch dat we Gods geschreven Woord moeten nemen zoals het ons gegeven werd en dit Woord alleen als absolute norm aanvaarden.

Februari 1956.

Inhoudsopgave


Eerste deel

 

De toestand aan het einde van het tijdperk der Handelingen

Tweede deel

 

Na de catastrofe van het jaar 70

Aanhangsel De ontwikkeling van het antisemitisme in de ChristenheidHome
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden