Strong's Numbers

Greek Dictionary

Index

2961
2962. kurios (koo'-ree-os)


From kuros (supremacy); supreme in authority, i.e. (as noun) controller; by implication, Master (as a respectful title)


God, Lord, master, Sir.
Textus Receptus Greek Text

kurioV
 kurios

kurie
Matt 7:21, Matt 7:21, Matt 7:22, Matt 7:22, Matt 8:2, Matt 8:6, Matt 8:8, Matt 8:21, Matt 8:25, Matt 9:28, Matt 11:25, Matt 13:27, Matt 13:51, Matt 14:28, Matt 14:30, Matt 15:22, Matt 15:25, Matt 15:27, Matt 16:22, Matt 17:4, Matt 17:15, Matt 18:21, Matt 18:26, Matt 20:30, Matt 20:31, Matt 20:33, Matt 21:30, Matt 25:11, Matt 25:11, Matt 25:20, Matt 25:22, Matt 25:24, Matt 25:37, Matt 25:44, Matt 26:22, Matt 27:63, Mark 7:28, Mark 9:24, Luke 5:8, Luke 5:12, Luke 6:46, Luke 6:46, Luke 7:6, Luke 9:54, Luke 9:57, Luke 9:59, Luke 9:61, Luke 10:17, Luke 10:21, Luke 10:40, Luke 11:1, Luke 12:41, Luke 13:8, Luke 13:23, Luke 13:25, Luke 13:25, Luke 14:22, Luke 17:37, Luke 18:41, Luke 19:8, Luke 19:16, Luke 19:18, Luke 19:20, Luke 19:25, Luke 22:33, Luke 22:38, Luke 22:49, Luke 23:42, John 4:11, John 4:15, John 4:19, John 4:49, John 5:7, John 6:34, John 6:68, John 8:11, John 9:36, John 9:38, John 11:3, John 11:12, John 11:21, John 11:27, John 11:32, John 11:34, John 11:39, John 12:21, John 12:38, John 13:6, John 13:9, John 13:25, John 13:36, John 13:37, John 14:5, John 14:8, John 14:22, John 20:15, John 21:15, John 21:16, John 21:17, John 21:20, John 21:21, Acts 1:6, Acts 1:24, Acts 4:29, Acts 7:59, Acts 7:60, Acts 9:5, Acts 9:6, Acts 9:10, Acts 9:13, Acts 10:4, Acts 10:14, Acts 11:8, Acts 22:8, Acts 22:10, Acts 22:19, Acts 26:15, Rom 10:16, Rom 11:3, Heb 1:10, Rev 4:11, Rev 7:14, Rev 11:17, Rev 15:3, Rev 15:4, Rev 16:5, Rev 16:7, Rev 22:20

kurioiV
Matt 6:24, Luke 16:13, Acts 16:16, Eph 6:5, Col 3:22

kurioi
Luke 19:33, Acts 16:19, Acts 16:30, 1 Cor 8:5, Eph 6:9, Col 4:1

kurion
Matt 4:7, Matt 4:10, Matt 10:24, Matt 22:37, Matt 22:43, Matt 22:45, Mark 12:30, Mark 12:37, Luke 1:16, Luke 1:46, Luke 4:8, Luke 4:12, Luke 10:27, Luke 12:36, Luke 19:8, Luke 20:37, Luke 20:44, John 11:2, John 20:2, John 20:13, John 20:18, John 20:20, John 20:25, Acts 2:25, Acts 2:36, Acts 8:24, Acts 9:27, Acts 9:35, Acts 9:42, Acts 11:17, Acts 11:20, Acts 11:21, Acts 15:17, Acts 16:31, Acts 17:27, Acts 20:21, Acts 21:20, Rom 4:24, Rom 10:9, Rom 13:14, Rom 15:11, 1 Cor 2:8, 1 Cor 6:14, 1 Cor 9:1, 1 Cor 10:22, 1 Cor 12:3, 1 Cor 16:22, 2 Cor 3:16, 2 Cor 4:5, 2 Cor 4:14, 2 Cor 5:8, 2 Cor 11:17, 2 Cor 12:8, Eph 6:24, Php 3:20, Col 2:6, Col 4:1, 1 Th 2:15, 1 Th 5:27, 2 Ti 2:22, Phm 1:5, Heb 8:11, Heb 12:14, Heb 13:20, 1 Pe 2:13, 1 Pe 3:6, 1 Pe 3:15, Jude 1:4

kurioV
Matt 10:25, Matt 12:8, Matt 18:25, Matt 18:27, Matt 18:32, Matt 18:34, Matt 20:8, Matt 21:3, Matt 21:40, Matt 22:44, Matt 24:42, Matt 24:45, Matt 24:46, Matt 24:48, Matt 24:50, Matt 25:19, Matt 25:21, Matt 25:23, Matt 25:26, Matt 27:10, Matt 28:6, Mark 2:28, Mark 5:19, Mark 11:3, Mark 12:9, Mark 12:29, Mark 12:29, Mark 12:36, Mark 13:20, Mark 13:35, Mark 16:19, Luke 1:25, Luke 1:28, Luke 1:32, Luke 1:58, Luke 1:68, Luke 2:11, Luke 2:15, Luke 6:5, Luke 7:13, Luke 7:31, Luke 10:1, Luke 11:39, Luke 12:37, Luke 12:42, Luke 12:42, Luke 12:43, Luke 12:45, Luke 12:46, Luke 13:15, Luke 14:23, Luke 16:3, Luke 16:8, Luke 17:6, Luke 18:6, Luke 19:31, Luke 19:34, Luke 20:13, Luke 20:15, Luke 20:42, Luke 22:31, Luke 22:61, Luke 24:34, John 4:1, John 13:13, John 13:14, John 15:15, John 20:28, John 21:7, John 21:7, John 21:12, Acts 1:21, Acts 2:34, Acts 2:39, Acts 2:47, Acts 3:22, Acts 7:33, Acts 7:37, Acts 7:49, Acts 9:5, Acts 9:6, Acts 9:10, Acts 9:11, Acts 9:15, Acts 9:17, Acts 10:36, Acts 12:11, Acts 12:17, Acts 13:47, Acts 15:17, Acts 16:10, Acts 16:14, Acts 17:24, Acts 18:9, Acts 22:10, Acts 23:11, Rom 4:8, Rom 9:28, Rom 9:29, Rom 10:12, Rom 12:19, Rom 14:11, 1 Cor 3:5, 1 Cor 3:20, 1 Cor 4:4, 1 Cor 4:5, 1 Cor 4:19, 1 Cor 6:13, 1 Cor 7:10, 1 Cor 7:12, 1 Cor 7:17, 1 Cor 8:6, 1 Cor 9:14, 1 Cor 11:23, 1 Cor 12:5, 1 Cor 14:21, 1 Cor 15:47, 1 Cor 16:7, 2 Cor 3:17, 2 Cor 6:17, 2 Cor 6:18, 2 Cor 10:8, 2 Cor 10:18, 2 Cor 13:10, Gal 4:1, Eph 4:5, Eph 5:29, Eph 6:9, Php 2:11, Php 4:5, 1 Th 3:11, 1 Th 3:12, 1 Th 4:6, 1 Th 4:16, 2 Th 2:8, 2 Th 2:16, 2 Th 3:3, 2 Th 3:5, 2 Th 3:16, 2 Th 3:16, 1 Ti 6:15, 2 Ti 1:16, 2 Ti 1:18, 2 Ti 2:7, 2 Ti 2:19, 2 Ti 3:11, 2 Ti 4:8, 2 Ti 4:14, 2 Ti 4:17, 2 Ti 4:18, 2 Ti 4:22, Heb 7:14, Heb 7:21, Heb 8:2, Heb 8:8, Heb 8:9, Heb 8:10, Heb 10:16, Heb 10:30, Heb 10:30, Heb 12:6, Heb 13:6, Jam 1:12, Jam 4:15, Jam 5:11, Jam 5:15, 1 Pe 2:3, 2 Pe 1:14, 2 Pe 2:9, 2 Pe 3:9, Jude 1:5, Jude 1:9, Jude 1:14, Rev 1:8, Rev 4:8, Rev 11:8, Rev 17:14, Rev 18:8, Rev 19:6, Rev 19:16, Rev 21:22, Rev 22:5, Rev 22:6

kuriou
Matt 1:20, Matt 1:22, Matt 1:24, Matt 2:13, Matt 2:15, Matt 2:19, Matt 3:3, Matt 9:38, Matt 21:9, Matt 21:42, Matt 23:39, Matt 25:18, Matt 25:21, Matt 25:23, Matt 28:2, Mark 1:3, Mark 11:9, Mark 11:10, Mark 12:11, Mark 16:20, Luke 1:6, Luke 1:9, Luke 1:11, Luke 1:15, Luke 1:38, Luke 1:43, Luke 1:45, Luke 1:66, Luke 1:76, Luke 2:9, Luke 2:9, Luke 2:23, Luke 2:24, Luke 2:26, Luke 2:39, Luke 3:4, Luke 4:18, Luke 4:19, Luke 5:17, Luke 10:2, Luke 12:47, Luke 13:35, Luke 16:5, Luke 19:38, Luke 22:61, Luke 24:3, John 1:23, John 6:23, John 12:13, John 12:38, John 13:16, John 15:20, Acts 2:20, Acts 2:21, Acts 3:20, Acts 4:26, Acts 4:33, Acts 5:9, Acts 5:19, Acts 7:30, Acts 7:31, Acts 8:16, Acts 8:25, Acts 8:26, Acts 8:39, Acts 9:1, Acts 9:28, Acts 9:31, Acts 10:48, Acts 11:16, Acts 11:21, Acts 12:7, Acts 12:23, Acts 13:10, Acts 13:11, Acts 13:12, Acts 13:48, Acts 13:49, Acts 15:11, Acts 15:26, Acts 15:35, Acts 15:36, Acts 16:32, Acts 18:25, Acts 18:25, Acts 19:5, Acts 19:10, Acts 19:13, Acts 19:17, Acts 19:20, Acts 20:24, Acts 20:35, Acts 21:13, Acts 21:14, Acts 22:16, Acts 28:31, Rom 1:4, Rom 1:7, Rom 5:1, Rom 5:11, Rom 5:21, Rom 7:25, Rom 10:13, Rom 11:34, Rom 14:8, Rom 15:6, Rom 15:30, Rom 16:20, Rom 16:24, 1 Cor 1:2, 1 Cor 1:3, 1 Cor 1:7, 1 Cor 1:8, 1 Cor 1:9, 1 Cor 1:10, 1 Cor 2:16, 1 Cor 5:4, 1 Cor 5:4, 1 Cor 5:5, 1 Cor 6:11, 1 Cor 7:22, 1 Cor 7:25, 1 Cor 7:25, 1 Cor 7:32, 1 Cor 7:34, 1 Cor 9:5, 1 Cor 10:21, 1 Cor 10:21, 1 Cor 10:26, 1 Cor 10:28, 1 Cor 11:23, 1 Cor 11:26, 1 Cor 11:27, 1 Cor 11:27, 1 Cor 11:29, 1 Cor 11:32, 1 Cor 14:37, 1 Cor 15:57, 1 Cor 15:58, 1 Cor 16:10, 1 Cor 16:23, 2 Cor 1:2, 2 Cor 1:3, 2 Cor 1:14, 2 Cor 3:17, 2 Cor 3:18, 2 Cor 3:18, 2 Cor 4:10, 2 Cor 5:6, 2 Cor 5:11, 2 Cor 8:9, 2 Cor 8:19, 2 Cor 8:21, 2 Cor 11:31, 2 Cor 12:1, 2 Cor 13:14, Gal 1:3, Gal 1:19, Gal 6:14, Gal 6:17, Gal 6:18, Eph 1:2, Eph 1:3, Eph 1:17, Eph 3:14, Eph 5:17, Eph 5:20, Eph 6:4, Eph 6:8, Eph 6:23, Php 1:2, Php 3:8, Php 4:23, Col 1:2, Col 1:3, Col 1:10, Col 3:17, Col 3:24, 1 Th 1:1, 1 Th 1:3, 1 Th 1:6, 1 Th 1:8, 1 Th 2:19, 1 Th 3:13, 1 Th 4:2, 1 Th 4:15, 1 Th 4:15, 1 Th 4:17, 1 Th 5:2, 1 Th 5:9, 1 Th 5:23, 1 Th 5:28, 2 Th 1:2, 2 Th 1:7, 2 Th 1:8, 2 Th 1:9, 2 Th 1:12, 2 Th 1:12, 2 Th 2:1, 2 Th 2:13, 2 Th 2:14, 2 Th 3:1, 2 Th 3:6, 2 Th 3:12, 2 Th 3:18, 1 Ti 1:1, 1 Ti 1:2, 1 Ti 1:14, 1 Ti 5:21, 1 Ti 6:3, 1 Ti 6:14, 2 Ti 1:2, 2 Ti 1:8, 2 Ti 1:18, 2 Ti 2:14, 2 Ti 2:24, 2 Ti 4:1, Titus 1:4, Phm 1:3, Phm 1:25, Heb 2:3, Heb 12:5, Jam 1:1, Jam 1:7, Jam 2:1, Jam 4:10, Jam 5:4, Jam 5:7, Jam 5:8, Jam 5:10, Jam 5:11, Jam 5:14, 1 Pe 1:3, 1 Pe 1:25, 1 Pe 3:12, 1 Pe 3:12, 2 Pe 1:2, 2 Pe 1:8, 2 Pe 1:11, 2 Pe 1:16, 2 Pe 2:20, 2 Pe 3:2, 2 Pe 3:10, 2 Pe 3:15, 2 Pe 3:18, 2 Jo 1:3, Jude 1:17, Jude 1:21, Rev 11:15

kuriwn
Matt 15:27, Rev 17:14, Rev 19:16

kuriw
Matt 5:33, Matt 18:31, Matt 22:44, Mark 12:36, Luke 1:17, Luke 2:22, Luke 2:23, Luke 2:38, Luke 14:21, Luke 16:5, Luke 17:5, Luke 20:42, Acts 2:34, Acts 5:14, Acts 11:23, Acts 11:24, Acts 13:2, Acts 14:3, Acts 14:23, Acts 16:15, Acts 18:8, Acts 20:19, Acts 25:26, Rom 6:11, Rom 6:23, Rom 8:39, Rom 14:4, Rom 14:6, Rom 14:6, Rom 14:6, Rom 14:6, Rom 14:8, Rom 14:8, Rom 14:14, Rom 16:2, Rom 16:8, Rom 16:11, Rom 16:12, Rom 16:12, Rom 16:13, Rom 16:18, Rom 16:22, 1 Cor 1:31, 1 Cor 4:17, 1 Cor 6:13, 1 Cor 6:17, 1 Cor 7:22, 1 Cor 7:32, 1 Cor 7:35, 1 Cor 7:39, 1 Cor 9:1, 1 Cor 9:2, 1 Cor 11:11, 1 Cor 15:31, 1 Cor 15:58, 1 Cor 16:19, 2 Cor 2:12, 2 Cor 8:5, 2 Cor 10:17, Gal 5:10, Eph 1:15, Eph 2:21, Eph 3:11, Eph 4:1, Eph 4:17, Eph 5:8, Eph 5:10, Eph 5:19, Eph 5:22, Eph 6:1, Eph 6:7, Eph 6:10, Eph 6:21, Php 1:14, Php 2:19, Php 2:24, Php 2:29, Php 3:1, Php 4:1, Php 4:2, Php 4:4, Php 4:10, Col 3:16, Col 3:18, Col 3:20, Col 3:23, Col 3:24, Col 4:7, Col 4:17, 1 Th 1:1, 1 Th 3:8, 1 Th 4:1, 1 Th 4:17, 1 Th 5:12, 2 Th 1:1, 2 Th 3:4, 1 Ti 1:12, Phm 1:16, Phm 1:20, Phm 1:20, 2 Pe 2:11, 2 Pe 3:8, Rev 14:13, Rev 19:1