Het Avondmaal

door

S. van Mierlo


 1. Voorwoord

 2. Inleiding

 3. Het breken des broods

 4. Des Heren Avondmaal

 5. De tafel des Heren

 6. De hoogtijden des Heren

 7. Wat hebt gij daar voor een dienst?

 8. De betekenis van het Pascha voor de Christen-IsraŽlieten

 9. Een tegenwerping

 10. Waarop steunen wij?

 11. Exodus en Openbaring

 12. Exodus en Handelingen

 13. Besluit

© Levend Water