Het Avondmaal7. Wat hebt gij daar voor een dienst?

Des Heren Pascha moest gevierd worden "onder UWE GESLACHTEN tot een EEUWIGE inzetting" (Ex. 12:14). Als men de Schrift niet vergeestelijkt, leert men hieruit dus twee dingen: het Pascha is voor IsraŽl en dit volk moet het "eeuwig" vieren. Eeuwig is niet "zonder einde". IsraŽl zal des Heren Pascha vieren, zolang het als Gods volk bestaat d.i. dus ook in de "eeuw" bij uitnemendheid, die van het Koninkrijk (zie Ezech. 45:21). En als hun kinderen tot hen zullen zeggen: Wat hebt gij daar voor een dienst? dan zullen zij zeggen: "Dit is de Here een Paasoffer. Die voor de Huizen van de kinderen IsraŽls voorbijging in Egypte, toen Hij de Egyptenaars sloeg en onze huizen bevrijdde". (Zie Ex. 12:27).

Maar hadden zij, die naar Gods wil dit Pascha gedurende Handelingen vierden, geen vollediger kijk op de zaken? "Al deze dingen nu zijn hun overkomen tot voorbeelden, en zijn beschreven tot waarschuwing" zegt 1 Kor. 10:11 en "Deze dingen hebben een zinnebeeldige betekenis" volgens Gal. 4:24. Mogen wij die woorden ook niet toepassen op het Pascha en de uittocht uit Egypte? Wat stelde het lam voor, dat geslacht werd? Wat stelde de uittocht voor?

Home
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden