Strong's Numbers

Greek Dictionary

Index

2559
2560. kakos (kak-oce')


From kakos; badly (physically or morally)


amiss, diseased, evil, grievously, miserably, sick, sore.


see GREEK kakos
Textus Receptus Greek Text

kakwV
 kakos

kakwn
Rom 1:30, Rom 13:3, 1 Cor 10:6, 1 Ti 6:10, Jam 1:13

kakwV
Matt 4:24, Matt 8:16, Matt 9:12, Matt 14:35, Matt 15:22, Matt 17:15, Matt 21:41, Mark 1:32, Mark 1:34, Mark 2:17, Mark 6:55, Luke 5:31, Luke 7:2, John 18:23, Acts 23:5, Jam 4:3