Levend Water

Satan
de vorst der duisternis


door

D. van ZuijlekomISBN 90-76386-02-1
© 2001 Uitgeverij TextVision
Alle rechten voorbehouden
Deze brochure is een vervolg op de brochure "Is God de Schepper van het kwaad?". Wij gaan in deze brochure nader in op de onschriftuurlijke leer der alverzoening, zoals deze is ontwikkeld door de heer A.E. Knoch (1874-1965). Bij verschillende vragen staan wij stil, zoals:

 • Hoe was Satan's begin?
 • Wie was hij van oorsprong?
 • Hoe kwam hij tot zonde?"
 • Hoe zal Satan's einde zijn?
 • Wat is de tweede dood?
 • Wat is het eeuwige oordeel, het eeuwige vuur, de eeuwige straf?
 • Wat betekent het dat de duivel en zijn werken te niet worden gedaan?
 • Hoe en wanneer vindt dit plaats?, enz.

Wij hopen een interessante brochure te hebben samengesteld, die antwoord geeft op veel gestelde vragen en die een bijzonder licht werpt op het verlossingswerk van Christus.


U kunt de brochure "online" lezen met Internet Explorer, maar niet met Opera of Mozilla Firefox.
© Kopiëren, saven of printen is niet toegestaan!

    

Vrijgegeven gedeelte:

Satan de vorst der duisternis

Inhoudsopgave
 1. Satans oorspronkelijke staat


  1. De context van EzechiŽl 28
  2. De verzegelde standaardmaat
  3. De hof van Eden
  4. De gezalfde overdekkende Cherub
  5. Zijn gezette plaats


 2. Satans val uit de Hemel der Hemelen

  1. Onberispelijk
  2. Gij kwaamt tot zonde
  3. Opgeblazenheid en laster
  4. Satans val uit het Heilige der Heiligen


 3. Satans val uit de hemel

  1. De context van Jesaja 14
  2. De koning van Babel
  3. De verwelkoming van de schimmen
  4. De nederwerping op aarde en onder de aarde
  5. Morgenster, zoon des dageraads
  6. Satans zonde


 4. Satans einde

  1. Satans dood: "zijn kop vermorzeld"
  2. De pijniging tot de eeuwen der eeuwen
  3. De traditie van de eeuwige hellestraf© Levend Water