Levend Water

Is God
de Schepper van het kwaad?


door

D. van ZuijlekomISBN 90-76386-23-4
© 2001 Uitgeverij TextVision
Alle rechten voorbehouden
Helaas wordt het bestaan van een persoonlijke Satan niet op universele wijze geaccepteerd. Sommigen beweren dat de bijbelse tekstplaatsen over Satan eerder verwijzen naar een principe, dan naar een persoon, een bestaand wezen. Er wordt dan naar voren gebracht, dat de Israëlieten tijdens de Babylonische Ballingschap in contact kwamen met het Perzische Zoroastrianisme en met het Perzische dualisme. Deze 'ismen zouden de oorsprong vormen van de Joodse leerstelling over een persoonlijke duivel.

Dat het idee over een persoonlijke Satan zich pas gevormd heeft tijdens de Babylonische ballingschap, is volgens de mening van de schrijver niet juist. De Schrift verwijst namelijk naar het bestaan van dit machtige wezen al op een veel vroegere datum, dan de Babylonische Ballingschap. Lang voordat de Joden met het Perzische (c.q. Babylonische) dualisme en de leer van Zoroaster in aanraking kwamen, spreekt de Schrift al uitvoerig over een persoonlijke Satan, zoals in Job en in de vijf boeken van Mozes.

Herhaaldelijk zien wij dit soort gedachten opduiken onder o.a. alverzoeners, die zonder zich er al teveel van bewust te zijn, toch altijd al erg flirten met Satan d.m.v. hun alverzoeningsleer.

De alverzoeningsleer kent diverse gradaties, maar komt hier op neer, dat alle mensen, na het aardse leven, uiteindelijk worden verzoend met God en worden verlost. Vaak gaat de leer der alverzoening zover, dat ook Satan met zijn engelen, boze geesten en demonen, nadat zij door God gestraft zijn, ook in deze verzoening en verlossing delen. Een aantal aanhangers van de alverzoeningsleer kiezen echter voor een andere oplossing m.b.t. Satan en zijn trawanten. Zij ontkennen volledig het bestaan van Satan met zijn engelen, boze geesten en demonen. Verder leert men dat God de Schepper is van goed en kwaad en daarom wel aan Zichzelf verplicht is, ieder schepsel te verlossen. Wij willen daarom in deze brochure stilstaan bij een aantal vragen:

 • Is Satan een persoon of een principe?
 • Is God de Schepper van goed en kwaad?
 • Bestaan er demonen?
 • Wijst Gen. 1:2 ons op de val van Satan?

In de volgende brochure, getiteld: "Satan, de vorst der duisternis", gaan wij dieper in op Satans verleden, heden en toekomst.U kunt de brochure "online" lezen met Internet Explorer, maar niet met Opera of Mozilla Firefox.
© Kopiëren, saven of printen is niet toegestaan!

    

Vrijgegeven gedeelte:

Is God de Schepper van het kwaad?

Inhoudsopgave


Voorwoord
 1. Satan: Persoon of Principe?

  1. Satan heeft alle kenmerken van een persoonlijkheid
  2. Satan is geen produkt van onze verbeeldingskracht
  3. Algemene misvattingen over Satan


 2. Is God de Schepper van het kwaad?

  1. Wat voor kwaad?
  2. Het dualistisch denken over goed en kwaad
  3. Goed en kwaad zijn niet te scheppen
  4. Kennis van goed en kwaad
  5. Het kenmerk van geestelijke volwassenheid
  6. Geen vantevoren besloten zonde


 3. Bestaan er demonen?

  1. De oorsprong van demonen
  2. De geesten in de gevangenis
  3. De gevangenis gevangen genomen
  4. De realiteit van demonen
  5. De geestelijke strijd


 4. De Nederwerping van de Kosmos

  1. De Joodse denkwereld
  2. Consequenties van het scheppen van morele wezens
  3. De val van Satan in de zonde
  4. Grondlegging of Nederwerping
  5. De nederwerping van de "kosmos"© Levend Water