Satan, de vorst der duisternis

door
D. van ZuijlekomI. Satans oorspronkelijke staat

 1. De context van EzechiŽl 28

 2. De verzegelde standaardmaat

 3. De hof van Eden

 4. De gezalfde overdekkende Cherub

 5. Zijn gezette plaats

II. Satans val uit de Hemel der Hemelen

 1. Onberispelijk

 2. Gij kwaamt tot zonde

 3. Opgeblazenheid en laster

 4. Satans val uit het Heilige der Heiligen

III. Satans val uit de hemel

 1. De context van Jesaja 14

 2. De koning van Babel

 3. De verwelkoming van de schimmen

 4. De nederwerping op aarde en onder de aarde

 5. Morgenster, zoon des dageraads

 6. Satans zonde

IV. Satans einde

 1. Satans dood: "zijn kop vermorzeld"

 2. De pijniging tot de eeuwen der eeuwen

 3. De traditie van de eeuwige hellestraf