| Inhoudsopgave |


Het Voornemen der Eeuwen, (Ef. 3:11)

In de Statenvertaling staat: "het eeuwig voornemen",
in het Grieks "het voornemen der aioonen".
Dit zijn grote wereldtijdperken.

De kaarten geven een algemeen overzicht van de tijden der eeuwen.
Kaart 1: exclusief de gemeente der verborgenheid
Kaart 2: inclusief de gemeente der verborgenheid


EVANGELIEN
HANDELINGEN
EFEZE
FILIPPENSEN
KOLOSSENSEN
OPENBARING
ONDER DE WET
ONDER DE GENADE
Eerste komst

hemelvaart

Pinksteren

Einde Hand.

DE GEMEENTE
DER
VERBORGENHEID

Opname
gelovigen

1000 jarig
koninkrijk

verdrukking

Kruis

Einde gemeente
Tweede komst

1. Vervulling van de profetie.

2. Het koninkrijk aangekondigd.

3. Wonderen, krachten, tekenen.

4. Tussenkomst van de engelen.

5. Uitwendige vormen voor Israël.

6. Waterdoop en geestesdoop.

7. De tempel bestaat.

8. De 12 apostelen.

9. Israël Gods volk in het land.

10. Israël bekleedt de eerste plaats.

11. De herstelling van de aarde.

1. Van alle eeuwigheden verborgen.

2. Een nieuw Lichaam geschapen.

3. Geen tekenen, geloof alleen.

4. Geen tussenkomst van de engelen.

5. geen vormen.

6. Geestesdoop alleen.

7. De tempel verwoest.

8. Paulus.

9. Israël niet Gods volk en niet in het land.

10. Geen verschil tussen de leden uit Israël of uit de volken.

11. "De Opperhemelse".

1. Vervulling van de profetie.

2. Het koninkrijk aangekondigd.

3. Wonderen, krachten, tekenen.

4. Tussenkomst van de engelen.

5. Uitwendige vormen voor Israël.

6. Waterdoop en geestesdoop.

7. De tempel bestaat.

8. De 12 apostelen.

9. Israël Gods volk en in het land.

10. Israël bekleedt de eerste plaats.

11. De herstelling van de aarde.

Alle gelovigen behouden door genade,
door middel van het geloof alleen.
Verzoend, Verlost, Gerechtvaardigd.
Kinderen Gods, hebbende een nieuw hart.
 

 

| Inhoudsopgave |Home
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden