Welkom


Om in het licht te stellen
wat de
Bediening van het Geheimenis inhoudt,
dat van eeuwen her verborgen is gebleven
in God, de Schepper van alle dingen.
( Efeze 3:9 )


Levend Water is een Bijbelstudie-website. Bijbelstudies van Levend Water zijn verfrissend en vernieuwend. Zij geven een totaal andere kijk op de Bijbel, op Christus en op onszelf.

Wist u dat de Apostel Paulus na de Handelingen een nieuwe blijde boodschap bekendmaakte aan de heidenen?

Het is een boodschap, die van eeuwen her verborgen was gebleven in God, Ef. 3:9, "De Verborgenheid"!

Heeft God u dit geheimenis geopenbaard? Ef. 1:17-19

Het betreft de bovenhemelse roeping van Christus en Zijn gemeente. Deze boodschap van Paulus voor deze tijd werd door de officiŽle kerken afgewezen. Kerkleer, traditie, dogma's en leringen van mensen zijn er voor in de plaats gekomen. Wij proberen deze vergeten boodschap uit Gods Woord weer onder de aandacht te brengen.

Kent u deze blijde boodschap vanuit de Bijbel?

Nee! Kijk dan snel verder en lees hier meer over in:

Het is onze doelstelling deze blijde boodschap van God ten aanzien van Christus en Zijn gemeente, Het geheimenis (Ef. 3:9), die Paulus als de rentmeester van God na de Handelingen-periode bekend mocht maken, in het licht te stellen met al zijn heerlijke consequenties. Daartoe geven wij een brochure-reeks uit. U kunt alle brochures online op de website lezen in Internet Exporer.

Voor de studie van Gods Woord gelden een aantal basisregels. Deze Bijbelstudie-regels voorkomen verkeerde interpretaties van de Schrift. Veel verwarring wordt voorkomen indien men de opbouw van het Nieuwe Testament kent. Zodra men beseft dat wel de hele Bijbel voor ons is, maar dat niet de hele Bijbel over ons gaat, wordt duidelijk dat men niet zomaar van alles kan toepassen op de tijd van vandaag. We dienen met onderscheid de Bijbel te lezen. De blijde boodschap t.a.v. Christus en Zijn gemeente is helaas bij velen onbekend.

Wilt u ons steunen, stuur een gift.


Quick Links

Deze website is geoptimaliseerd voor IE 5.5 en hoger
en voor een minimale screen resolution van 1024x768.

© Levend Water