Levend Water

Zijn alle dingen
uit Hem en door Hem en tot Hem?

De Eindbestemming van de Mens (7)

door

D. van ZuijlekomISBN-10: 90-76386-32-3
ISBN-13: 978-90-76386-32-4
© 2006 Uitgeverij TextVision
Alle rechten voorbehouden
Deze zevende brochure in de serie over de eindbestemming van de mens is een rechtstreekse voortzetting van brochure nr. 29, getiteld: "Leert de Bijbel alverzoening of alverlossing?". Wederom staan wij stil bij de alverzoeningsleer.

In de vorige brochure stonden wij stil bij de betekenis van het woord katallasso (verzoening). Nu staan wij stil bij het woord apokatallasso (wederverzoening). Wij zullen ontdekken welke heerlijke zegeningen voor de gelovige in de wederverzoening te vinden zijn. Wij zijn tot één nieuwe mens geschapen, één lichaam met onze Here als ons Hoofd. Wij zijn gezet heilig en onbesmet en onberispelijk als hemelburgers in het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde en verzoend met de bovenhemelsen, die aan Gods kant staan. Wij mogen delen in het erfdeel van de Eerstgeborene in het Heilige der Heiligen in het licht. Niet alleen Christus, maar ook wij als Zijn Lichaam zijn uitermate verhoogd. Wat een rijkdom van genade!

Wij zullen ontdekken dat de wederverzoening in Ef. 2 en Col. 1 niet toekomstig is en niet universeel. Van universele verzoening zal niets blijken in alle teksten. Tevens zullen wij door het onderscheid tussen panta en ta panta leren, dat niet alles uit God is en dat niet alle dingen uit Hem, door Hem en tot Hem zijn, zoals door aanhangers van de alverzoeningsleer wordt beweerd.


U kunt de brochure "online" lezen met Internet Explorer, maar niet met Opera of Mozilla Firefox.
© Kopiëren, saven of printen is niet toegestaan!

    

Vrijgegeven gedeelte:

Zijn alle dingen uit Hem en door Hem en tot Hem?

Inhoudsopgave
 1. De wederverzoening van Efeze 2

  1. De oorspronkelijke positie van de heidenen
  2. De schepping in één lichaam
  3. De wederverzoening van Ef. 2 is niet toekomstig
  4. De wederverzoening van Ef. 2 is niet universeel

 2. De wederverzoening van Col. 1

  1. Bovenkennis
  2. Het erfdeel der heiligen in het licht
  3. Het Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde
  4. De gemeente onder de bovenhemelsen
  5. De ordening van het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde
  6. De wederverzoening van Col. 1 is niet toekomstig
  7. De wederverzoening van Col. 1 is niet universeel
  8. De gemeente met zijn hemelse medeburgers verzoend

 3. Zijn alle dingen uit Hem en door Hem en tot Hem?

  1. Betekent ta panta het heelal?
  2. Alle dingen in Col. 1:15-23
  3. Zijn alle dingen uit Hem en door Hem en tot Hem?
  4. Zijn alle dingen uit God de Vader en door Christus?
  5. Is alles uit God?
  6. God zij alles in allen, 1 Cor. 15:20-28
  7. Alle knie zal zich buigen en alle tong zal belijden© Levend Water