Zijn alle dingen
uit Hem en door Hem en tot Hem?


door
D. van Zuijlekom


Zijn alle dingen uit Hem en door Hem en tot Hem?
VI. De wederverzoening van Efeze 2

 1. De oorspronkelijke positie van de heidenen

 2. De schepping in één lichaam

 3. De wederverzoening van Ef. 2 is niet toekomstig

 4. De wederverzoening van Ef. 2 is niet universeel

VII. De wederverzoening van Col. 1

 1. Bovenkennis

 2. Het erfdeel der heiligen in het licht

 3. Het Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde

 4. De gemeente onder de bovenhemelsen

 5. De ordening van het Koninkrijk van de Zoon zijner liefde

 6. De wederverzoening van Col. 1 is niet toekomstig

 7. De wederverzoening van Col. 1 is niet universeel

 8. De gemeente met zijn hemelse medeburgers verzoend

VIII. Zijn alle dingen uit Hem en door Hem en tot Hem?

 1. Betekent ta panta het heelal?

 2. Alle dingen in Col. 1:15-23

 3. Zijn alle dingen uit Hem en door Hem en tot Hem?

 4. Zijn alle dingen uit God de Vader en door Christus?

 5. Is alles uit God?

 6. God zij alles in allen, 1 Cor. 15:20-28

 7. Alle knie zal zich buigen en alle tong zal belijden


© Levend Water