Levend Water

Heeft de Mens
een onsterfelijke Ziel?

De Eindbestemming van de Mens (1)

door

D. van ZuijlekomISBN 90-76386-25-0
© 2002 Uitgeverij TextVision
Alle rechten voorbehouden
Deze brochure is de eerste in een reeks brochures met als thema "De Eindbestemming van de Mens". In deze nieuwe serie brochures trachten wij een Bijbels antwoord te vinden op de vraag: "Hoe loopt het uiteindelijk af met de mensheid in zijn geheel en met de mens persoonlijk?".

In deze eerste brochure onderzoeken wij of de mens een ziel heeft of een ziel is. Wij gaan de betekenis na van ziel en geest in het Oude en Nieuwe Testament. Wij onderzoeken het verschil tussen ziel, geest en lichaam en overdenken wat er geschiedt bij het sterven en de geboorte. Volgens velen zou de mens een onsterfelijke ziel hebben. De mens zou na zijn sterven als een lichaamloze ziel naar een onderwereld gaan. De mens zou als een geest naar de hemel gaan of, als hij slecht geleefd zou hebben, naar de hel gaan, waar hij al direct gepijnigd wordt.

Echter niets van dit alles is waar. Onderzoek in Gods Woord leidt tot hele andere conclusies. De mens is niet onsterfelijk. De mens heeft geen ziel. Er bestaat geen hel. Er is geen dodenrijk. Er bestaat geen onderwereld verdeeld in twee delen gescheiden door een kloof. Na het sterven komt de mens niet in een lichaamloze tussenstaat. De mens gaat niet als een geest naar de hemel. De mens keert weder tot stof.


U kunt de brochure "online" lezen met Internet Explorer, maar niet met Opera of Mozilla Firefox.
© Kopiëren, saven of printen is niet toegestaan!

    

Vrijgegeven gedeelte:

Heeft de mens een onsterfelijke ziel?

Inhoudsopgave

 1. Hoe loopt het af met de mens?

  1. De uitgestrektheid van het onderwerp

  2. Wij leren geen zieleslaap


 2. De mens bezit geen onsterfelijke Ziel

  1. Wie geloven wij: "Satan of God"?

  2. Ziel in het Oude Testament: "Nephesj"

  3. Ziel in het Nieuwe Testament: "Psuche"


 3. De geest keert terug naar God

  1. Geest in het Oude Testament: "Roeach"

  2. Geest in het Nieuwe Testament: "Pneuma"


 4. Bezwaren tegen onze Visie

  1. Het sterven van Rachel, (Gen. 35:18)

  2. De waarzegster van Endor, (1 Sam. 28)

  3. Elia en de zoon van de weduwe, (1 Kon. 17:17-23)

  4. De hoop van Job, (Job 19:26-27)

  5. In heerlijkheid opnemen, (Ps. 73:24)

  6. De adem van mens en dier, (Pred. 3:21)

  7. De ziel niet kunnen doden, (Matth. 10:28; Luk. 12:4-5)

  8. De verheerlijking op de berg, (Matth. 17:1-9)

  9. Een God van levenden, (Matth. 22:23-33)

  10. Het dochtertje van Jaïrus, (Luk. 8:49-55)

  11. In Uw handen beveel ik mijn geest, (Ps. 31:6)

  12. De moordenaar aan het kruis, (Luk. 23:43)

  13. Het overkleed willen worden, (2 Cor. 5:1-10)

  14. De geesten in de gevangenis, (1 Petr. 3:18-20)

  15. De doden het evangelie verkondigd, (1 Petr. 4:6)

  16. De zielen onder het altaar, (Openb. 6:9-11)

  17. De Vader der geesten, (Hebr. 12:9)


© Copyright
Levend Water