Heeft de Mens een onsterfelijke Ziel?

door
D. van ZuijlekomI. Hoe loopt het af met de mens?

 1. De uitgestrektheid van het onderwerp

 2. Wij leren geen zieleslaap

II. De mens bezit geen onsterfelijke Ziel

 1. Wie geloven wij: "Satan of God"?

 2. Ziel in het Oude Testament: "Nephesj"

 3. Ziel in het Nieuwe Testament: "Psuche"

III. De geest keert terug naar God

 1. Geest in het Oude Testament: "Roeach"

 2. Geest in het Nieuwe Testament: "Pneuma"

IV. Bezwaren tegen onze Visie

 1. Het sterven van Rachel, (Gen. 35:18)

 2. De waarzegster van Endor, (1 Sam. 28)

 3. Elia en de zoon van de weduwe, (1 Kon. 17:17-23)

 4. De hoop van Job, (Job 19:26-27)

 5. In heerlijkheid opnemen, (Ps. 73:24)

 6. De adem van mens en dier, (Pred. 3:21)

 7. De ziel niet kunnen doden, (Matth. 10:28; Luk. 12:4-5)

 8. De verheerlijking op de berg, (Matth. 17:1-9)

 9. Een God van levenden, (Matth. 22:23-33)

 10. Het dochtertje van Jaïrus, (Luk. 8:49-55)

 11. In Uw handen beveel ik mijn geest, (Ps. 31:6)

 12. De moordenaar aan het kruis, (Luk. 23:43)

 13. Het overkleed willen worden, (2 Cor. 5:1-10)

 14. De geesten in de gevangenis, (1 Petr. 3:18-20)

 15. De doden het evangelie verkondigd, (1 Petr. 4:6)

 16. De zielen onder het altaar, (Openb. 6:9-11)

 17. De Vader der geesten, (Hebr. 12:9)


© Copyright
Levend Water