Levend Water

Ons Hemels Burgerschap

Onze Hoop (4)

door

D. van ZuijlekomISBN 90-76386-15-3
© 2002 Uitgeverij TextVision
Alle rechten voorbehouden
Met deze laatste brochure "Ons Hemels Burgerschap" sluiten wij de serie "Onze Hoop" af. De brochure laat het verschil zien tussen de drie roepingen in de drie sferen van zegen met hun bijbehorende hoop, prijs en erfdeel. Christus is de hoop van elke gelovige in elke bedeling en in elke roeping. De gelovige van het koninkrijk verwacht Hem in Zijn komst op aarde als de grote Koning. De bruid verwacht Hem als de Bruidegom. Maar wij als Zijn Lichaam verwachten de manifestatie en verschijning met Hem in heerlijkheid.

Ik hoop dat deze laatste studie ons allen doet realiseren, wie wij door genade geworden zijn, namelijk "hemelburgers". En dat dit zeker weten ons elke dag zal aanzetten om als hemelburgers te gaan leven in overeenstemming met onze roeping in Christus. Laten wij nooit meer vergeten aan welke unieke roeping en zalige hoop wij deel hebben gekregen in Christus Jezus onze Here en dat onze verwachting en ons uitzien niet betreft de wederkomst van Christus of het tegemoet gaan in de lucht, maar het verschijnen met Hem in heerlijkheid.


Indien gij dan met Christus opgewekt zijt,
zoekt de dingen die boven zijn,
waar Christus is, gezeten aan de rechterhand Gods.

Bedenkt de dingen die boven zijn,
niet die op de aarde zijn.

Want gij zijt gestorven en uw leven
is verborgen met Christus in God.

Wanneer Christus verschijnt, die ons leven is,
zult ook gij met Hem verschijnen in heerlijkheid.

(Colossenzen 3:1-4)U kunt de brochure "online" lezen met Internet Explorer, maar niet met Opera of Mozilla Firefox.
© Kopiëren, saven of printen is niet toegestaan!

    

Vrijgegeven gedeelte:

Ons hemels burgerschap

Inhoudsopgave

 1. De vergelding, de prijs en de kroon

  1. De roeping Gods die boven is

  2. De roepingen in de drie sferen

  3. De Hoop van de roepingen

  4. De prijzen van de roepingen

  5. De vergelding der erfenis

  6. Vergeten en uitstrekken


 2. Het voorbeeld van Paulus

  1. Naar dezelfde regel wandelen

  2. Mede-navolgers

  3. De vijanden van het Kruis

   1. Hun afgod "De Buik"
   2. Hun schandelijke eer
   3. Hun aardse gezindheid


 3. Ons burgerschap en transformatie

  1. Ons hemels domicilie

  2. Onze verwachting

  3. De transformatie tot heerlijkheid

  4. Het liefhebben van Zijn verschijning


© Copyright
Levend Water