Ons Hemels Burgerschap

door
D. van ZuijlekomI. De vergelding, de prijs en de kroon

 1. De roeping Gods die boven is

 2. De roepingen in de drie sferen

 3. De Hoop van de roepingen

 4. De prijzen van de roepingen

 5. De vergelding der erfenis

 6. Vergeten en uitstrekken

II. Het voorbeeld van Paulus

 1. Naar dezelfde regel wandelen

 2. Mede-navolgers

 3. De vijanden van het Kruis

  1. Hun afgod "De Buik"
  2. Hun schandelijke eer
  3. Hun aardse gezindheid

III. Ons burgerschap en transformatie

 1. Ons hemels domicilie

 2. Onze verwachting

 3. De transformatie tot heerlijkheid

 4. Het liefhebben van Zijn verschijning


© Copyright
Levend Water