Levend Water

De Uitopstanding uit de doden
en
de Prijs der Roeping Gods

Onze Hoop (3)

door

D. van ZuijlekomISBN 90-76386-14-5
© 2002 Uitgeverij TextVision
Alle rechten voorbehouden
Velen staan nog steeds stil bij de voorbijgegane hoop uit de Handelingenperiode, namelijk dat nog tijdens het leven van de Apostelen de Heer Jezus zou wederkomen op aarde, waarbij als een integraal onderdeel van deze komst op aarde de Handelingengemeenten de Heer tegemoet zouden gaan in de lucht. Deze hoop is echter niet meer actueel en vormt niet de hoop van de gemeente van het Lichaam van Christus.

Zij die de hoop van 1 Thess 4:13-18 en 1 Cor 15:51-55 nemen als de vertolking van hun hoop, hebben duidelijk nog geen weet en geen kennis van de hoop van de gemeente van de verborgenheid, die de Apostel Paulus na de Handelingen bekend heeft gemaakt: "Ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste", (Filp. 1:23). In deze brochure gaan wij met name op die hoop in, namelijk: "De hoop op de Uitopstanding uit de doden", (Filp. 3:10). Hiernaast geven wij aandacht aan de prijs der roeping Gods, die boven is, in Christus Jezus, (Filp. 3:14).


U kunt de brochure "online" lezen met Internet Explorer, maar niet met Opera of Mozilla Firefox.
© Kopiëren, saven of printen is niet toegestaan!

    

Vrijgegeven gedeelte:

De uitopstanding uit de doden en de prijs der roeping Gods

Inhoudsopgave

 1. Welke Hoop is actueel?

  1. De Hoop van de Gemeente van IsraŽl

  2. De Hoop van de Gemeente der Eerstgeborenen

  3. De Hoop van de Gemeente van het Ene Lichaam

  4. Drie hopen


 2. De Filippenzen Brief

  1. Achtergrond

  2. De praktische stap na Efeze

  3. De Prijs en het onzelfzuchtig dienen


 3. Paulus verlangen en Keuze

  1. Sterven is gewin

  2. Paulus' dilemma

  3. Paulus' keuze niet bekend gemaakt

  4. Paulus' verlangen wel bekend gemaakt

  5. Diverse verklaringen


 4. De Hoop en de Prijs

  1. Onzelfzuchtigheid en opstandingskracht

  2. De uitleg van C.H. Welch en G.J. Pauptit

  3. Paulus' hoop: "De Uitopstanding"

  4. Paulus' prijs: "De Kroon"

  5. Of ik zou mogen komen tot

  6. De plaats van de prijsuitreiking

  7. In dat spoor verder


© Copyright
Levend Water