De Uitopstanding uit de doden en de Prijs der Roeping Gods

door
D. van ZuijlekomI. Welke Hoop is actueel?

 1. De Hoop van de Gemeente van IsraŽl

 2. De Hoop van de Gemeente der Eerstgeborenen

 3. De Hoop van de Gemeente van het Ene Lichaam

 4. Drie hopen

II. De Filippenzen Brief

 1. Achtergrond

 2. De praktische stap na Efeze

 3. De Prijs en het onzelfzuchtig dienen

III. Paulus verlangen en Keuze

 1. Sterven is gewin

 2. Paulus' dilemma

 3. Paulus' keuze niet bekend gemaakt

 4. Paulus' verlangen wel bekend gemaakt

 5. Diverse verklaringen

IV. De Hoop en de Prijs

 1. Onzelfzuchtigheid en opstandingskracht

 2. De uitleg van C.H. Welch en G.J. Pauptit

 3. Paulus' hoop: "De Uitopstanding"

 4. Paulus' prijs: "De Kroon"

 5. Of ik zou mogen komen tot

 6. De plaats van de prijsuitreiking

 7. In dat spoor verder


© Copyright
Levend Water