Levend Water

Hem Kennen
en
de kracht Zijner opstanding

Onze Hoop (2)

door

D. van ZuijlekomISBN 90-76386-13-7
© 2002 Uitgeverij TextVision
Alle rechten voorbehouden
Het is wonderlijk dat juist bij evangelische gelovigen die zo vasthouden aan de hoop op een opname van de gemeente, men tegelijkertijd de rotsvaste overtuiging vindt, dat de ontslapen gelovigen momenteel bij Christus zijn aan Gods rechterhand. In feite is dit een vermenging van twee hopen uit Gods Woord, die niet met elkaar te combineren zijn. Indien men aan de opname vasthoudt als de hoop voor de christen van vandaag, dan betekent dit dat de ontslapen gelovigen nog in hun graf zijn, "want de bazuin zal klinken en de doden zullen onvergankelijk opgewekt worden", (1 Cor. 15:52). Deze opstanding van deze ontslapen gelovigen vindt niet eerder plaats dan bij de laatste bazuin.

Men vindt vaak de hoop op een opname gecombineerd met de zalige hoop en het heerlijke uitzien van de gemeente der verborgenheid, het Lichaam van Christus, dat wij na het lopen van onze loopbaan door de uitopstanding bij Christus zullen zijn in heerlijkheid. Men tracht deze twee hopen uit twee afzonderlijke bedelingen, namelijk uit de pinksterbedeling en uit de bedeling van de verborgenheid met elkaar te verenigen. De hoop van het de Here gezamenlijk tegemoetgaan in de lucht valt echter niet te combineren met de hoop van de individuele uitopstanding uit de doden. In deze brochure vergelijken wij deze twee hopen uit Gods Woord met elkaar.


U kunt de brochure "online" lezen met Internet Explorer, maar niet met Opera of Mozilla Firefox.
© Kopiëren, saven of printen is niet toegestaan!

    

Vrijgegeven gedeelte:

Hem kennen en de kracht Zijner opstanding

Inhoudsopgave

 1. Vermenging van twee Bijbelse hopen

  1. De Hoop in de Handelingen

  2. De Hoop in de bedeling der Verborgenheid

  3. De opname en de uitopstanding zijn niet te verenigen


 2. De Geest van wijsheid en van Openbaring

  1. Kennen wij onze Hoop?

  2. Een geest van wijsheid

  3. Een geest van Openbaring

  4. Hem recht kennen

  5. Verlichte ogen uws harten

  6. Zodat gij zoudt weten

  7. Welke hoop wekt Zijn roeping?

  8. Hoe rijk is de heerlijkheid Zijner erfenis?

  9. Hoe groot is Zijn kracht aan ons die geloven?


 3. De Kracht Zijner Opstanding

  1. Zijn wij met Christus mede opgestaan?

  2. De kracht Zijner opstanding

  3. Gemeenschap aan Zijn lijden

  4. Of ik zou mogen komen tot

  5. Aan Zijn dood gelijkvormig wordende

  6. Dood en uitopstanding zijn letterlijk

  7. De uitopstanding uit de doden


© Copyright
Levend Water