Hem kennen en de kracht Zijner Opstanding

door
D. van ZuijlekomI. Vermenging van twee Bijbelse hopen

 1. De Hoop in de Handelingen

 2. De Hoop in de bedeling der Verborgenheid

 3. De opname en de uitopstanding zijn niet te verenigen

II. De Geest van wijsheid en van Openbaring

 1. Kennen wij onze Hoop?

 2. Een geest van wijsheid

 3. Een geest van Openbaring

 4. Hem recht kennen

 5. Verlichte ogen uws harten

 6. Zodat gij zoudt weten

 7. Welke hoop wekt Zijn roeping?

 8. Hoe rijk is de heerlijkheid Zijner erfenis?

 9. Hoe groot is Zijn kracht aan ons die geloven?

III. De Kracht Zijner Opstanding

 1. Zijn wij met Christus mede opgestaan?

 2. De kracht Zijner opstanding

 3. Gemeenschap aan Zijn lijden

 4. Of ik zou mogen komen tot

 5. Aan Zijn dood gelijkvormig wordende

 6. Dood en uitopstanding zijn letterlijk

 7. De uitopstanding uit de doden


© Copyright
Levend Water