Levend Water

Verwachten wij een Opname ?

Onze Hoop (1)

door

D. van ZuijlekomISBN 90-76386-12-9
© 2002 Uitgeverij TextVision
Alle rechten voorbehouden
In evangelische kringen wordt doorgaans geleerd dat de gemeente voor de grote verdrukking van deze aarde wordt weggenomen door middel van een opname. In de vier brochures "Onze Hoop (1 t/m 4)", waarvan deze brochure de eerste is, trachten wij de vraag te beantwoorden of de hoop op een opname DE HOOP dient te zijn van de christen van vandaag, of dat er in de Bijbel nog een zaliger Hoop te vinden is.

In deze brochure gaan wij uitgebreid in op alle aspecten van de hoop van 1 Thess. 4 en 1 Cor. 15. Op duidelijke wijze wordt getoond dat evangelische christenen een geheel verkeerde voorstelling van zaken hebben van dit tegemoet gaan in de lucht bij Christus' Komst. Niet Christus komt de gelovigen tegemoet, maar de gelovigen gaan Christus tegemoet in de lucht bij Zijn Komst op de aarde. En dit is een enorm groot verschil. Verder kent de Schrift geen aparte komst "parousia" van Christus voor de gelovigen, die zeven jaar voor Zijn echte Komst zou plaatsvinden.

Voor diegenen die met de gedachte worstelen dat de gelovigen toch voor de grote verdrukking moeten worden weggenomen, willen wij verwijzen naar de brochure LW. nr. 26, "Vindt de Grote Verdrukking wereldwijd plaats?". Want is de donkere eindtijdprediking die in evangelische kringen vaak verkondigd wordt, wel correct? Is het echt zo dat heel de wereld inclusief Nederland de Anti-christ zal volgen en dat de bazuin-oordelen en de schaal-oordelen van het Bijbelboek Openbaring heel deze wereld in een chaos zullen veranderen? Of vindt het allemaal op veel kleinere schaal plaats in het Midden-Oosten en wordt met name het land Israël en het afvallige deel van het volk Israël getroffen?


U kunt de brochure "online" lezen met Internet Explorer, maar niet met Opera of Mozilla Firefox.
© Kopiëren, saven of printen is niet toegestaan!

    

Vrijgegeven gedeelte:

Verwachten wij een opname?

Inhoudsopgave
 1. Inleiding

  1. Een opname in 1996?

  2. Petra

  3. Doelstelling


 2. De Hoop in de Handelingen

  1. De Hoop van IsraŽl

  2. De Thessalonicenzen brieven

  3. De Hoop van 1 Thess 4

  4. Waar zijn de ontslapenen in de Handelingen?

  5. Wie gaat wie tegemoet?

  6. Blijven tot de Komst des Heren

  7. Drie begeleidende gebeurtenissen

   1. De Here zal Zelf op een teken
   2. Bij het roepen van en aartsengel
   3. Het geklank ener bazuin

  8. Van de tijden en gelegenheden op de hoogte

  9. Laat niemand u misleiden


 3. De diverse Hopen in de Schrift

  1. Kennen wij onze Hoop?

  2. Drie roepingen

  3. De gemeente van eerstgeborenen

  4. Drie sferen van zegen

  5. Drie hopen


© Copyright
Levend Water