Levend Water

Vindt de Grote Verdrukking
wereldwijd plaats?

De Eindbestemming van de Mens (3)

door

D. van ZuijlekomISBN 90-76386-28-5
© 2003 Uitgeverij TextVision
Alle rechten voorbehouden
Gewoonlijk gelooft men dat over heel deze wereld de Grote Verdrukking zal komen en dat de oordelen van het Bijbelboek Openbaring heel de mensheid zullen treffen. Maar is dit wel correct? Hoe moeten wij ons dit voorstellen? Vele boeken zijn hierover geschreven. Zij gaan er allemaal vanuit dat heel de mensheid de Anti-christ zal volgen en dat als gevolg daarvan heel de wereld te maken krijgt met de bazuin-oordelen en schaal-oordelen, die uitvoerig beschreven staan in het Bijbelboek Openbaring.

Echter dit stelt ons wel voor een groot aantal problemen. Bijvoorbeeld: Heel deze wereld zal het merkteken van het beest aannemen, want zonder merkteken kan men niet kopen of verkopen. Maar het dragen van het merkteken leidt tot het oordeel en de dood bij Christus' wederkomst. Maar over wie kan Christus dan nog de Koning der Koningen zijn bij Zijn wederkomst, als heel deze wereld onder het oordeel komt en vergaat? Alle stammen van deze aarde zullen Christus zien wederkomen. Maar hoe kan men dit wereldwijd aanschouwen, niet via televisie maar met zijn eigen ogen? etc.

In de brochure gaan wij op al dit soort vragen in. De reden, dat wij deze brochure laten verschijnen in de serie "De Eindbestemming van de Mens", is, dat wij alle teksten die de orthodoxie ten onrechte gebruikt ter onderbouwing van haar orthodoxe opvattingen in een juist profetisch licht willen plaatsen.


U kunt de brochure "online" lezen met Internet Explorer, maar niet met Opera of Mozilla Firefox.
© Kopiëren, saven of printen is niet toegestaan!

    

Vrijgegeven gedeelte:

Vindt de grote verdrukking wereldwijd plaats?

Inhoudsopgave
 1. De Eindbestemming van de Mens


 2. Een onjuist Apocalyptisch Eindtijdbeeld

  1. Israël is de geadresseerde van "Openbaring"
  2. Johannes is gefocust op het Midden-Oosten
  3. De toestand in de wereld wordt niet beschreven


 3. De wereld van de Bijbel

  1. Het woord "Wereld" in de grondtekst
  2. De regio van het Midden-Oosten en het land Israël


 4. De inwoners van het Land


 5. Schifting en Oordeel

  1. Samenvatting en conclusies
  2. De vurige oven


 6. Het woord "Eeuwig"© Levend Water