De Heilige Schriften

Besluit


Hiermee hebben we de Structuur, de bouw der Schrift en der afzonderlijke Schriftboeken besproken. Elk onderdeel is weer in structuur te brengen, wat de Companion Bible dan ook doet. We hopen er in de reeksen nog meer te geven. Nog beter ware het, als van dit schone stuk werk een Nederlandse bewerking kon worden gegeven. Deze zou n als inleiding tot een nieuwe vertaling n als basis voor verder onderzoek bijzonder van dienst kunnen zijn. God geve daartoe de bekwame mannen en de middelen.

Menig lezer heeft zich en anderen gevraagd, waartoe toch al die geleerde uitstalling nodig was. Vooreerst omdat dit Gods wijsheid laat zien. Dan, opdat men gaandeweg op andere betere wijze zijn Bijbel ga lezen en rekening ga houden met betere indelingen. Eindelijk om iets van het majestueuse Woord te doen zien. Mogen de schathuizen daarvan niet geopend worden? En als men door hun schittering verblind wordt, ligt dat dan niet allereerst en allermeest aan het ongeoefende oog? We hebben de structuren gegeven, niet opdat men al de schatten in eens zou opladen en wegdragen, maar opdat men ze voor het gebruik wete te vinden. Dikwijls treft ons het verwijt, dat we maar drie Brieven hebben. We gaven de structuur van al de boeken, mede om te bewijzen, dat alles voor ons is, al gaat het daar in vele er van niet over ons.

Veelal beschouwt men de Schriften als heel gewone boeken. Laat men, nu we iets aantoonden van de schatten die ze zijn en geven, ze nu liggen en onderzoekt men niet verder, voor wie die schatten, die wij mogen beheren, zijn? En laat het onverschillig, dat de grootste schat, de rijkste openbaring, die we juist leren zien door het verschillen ervan van de andere op te merken, voor ons is?

Het geheel overziende blijkt, dat Gods Woord een machtig, overweldigend geheel is. Het is als een hemelhoge rots, die wel geplant is in het aardse, d.i. de menselijke elementen van taal en stijl, toestanden en gevoelens, maar die verre oprijst boven alles en perspectieven opent, die alle andere boeken missen. Gods Woord reikt in de hemelen, ja tot boven de hemelen. t Is onpeilbaar diep en onmeetbaar hoog. We hopen dat deze uiteenzetting er toe bij moge dragen iets van het grootse, geweldige, schone en verhevene van Gods heilige Schriften te zien. Daar was het ons alleen om te doen. Hoe meer men alles overdenkt, des te sterker wordt de overtuiging:

Al de Schrift is van God ingegeven.


Home
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden