De Heilige Schriften

Indeling, overzicht en structuren van de Schrift.

INLEIDING.Om de inhoud van de Schrift beter te leren verstaan, willen we in de volgende bladzijden een indeling en overzicht geven van het woord der waarheid en de structuren van de afzonderlijke boeken.

Gods oorspronkelijk Woord is niet alleen geheel ge´nspireerd of zoals het Griekse zegt: God-geademd, maar ook naar een bepaald plan opgebouwd. Of beter nog: opgewassen. De H.S. toch is een organisme, dat zich groeiend ontplooit. Elk organisme nu laat zich ontleden in op zichzelf staande en toch aan elkaar verbonden delen, die ook weer een geheel vormen.

De bouw van een organisme geschiedt volgens vaste wetten. Op het wetmatige in de Schrift, uitkomend in de structuur, is te weinig gelet. Ook is het wetmatige een sterk bewijs voor de inspiratie. Geen enkel boek ter wereld, Koran noch veda's, noch welke andere godsdienst-boeken, kunnen hiertegen op. Ook in dit opzicht is de Schrift uniek.

Vroeger meende men, dat de Schrift mechanisch ge´nspireerd was. Men geloofde, dat de Heilige Geest de Schriften aan de verschillende schrijvers gedicteerd had. En zou dan slechts opgeschreven zijn, wat vˇˇrgezegd werd. Dit standpunt is sedert lang verlaten. Men is in gaan zien, dat er een organische inspiratie is. Hiermee drukt men uit, dat God de persoon, de tijd, de omstandigheden, ja alles voorbereid heeft en de schrijver nu uit aandrang des Geestes neerschrijft, wat we thans in handschriften voor ons hebben. We delen dit standpunt, maar zouden het enigszins willen aanvullen. We menen, dat er om het zo eens uit te drukken, ook een wiskunstige ondergrond aanwezig is, waaruit blijkt, dat de Schriften ook beheerst worden door getal en vaste bouworde, structuur. In alles is God de grote Kunstenaar. Hij toont niet alleen "wetenschap" in het rijk der natuur, maar eveneens in de bouw van Zijn woord. Uit de structuren zal een en ander blijken.

Bezien we na dit korte woord ter inleiding een en ander van de bouw van de Schriften.


Home
| Over LW | Site Map | LW Publicaties | Zoeken
Ontwikkeld door © Levend Water Alle rechten voorbehouden