Levend Water

Het Laatste Oordeel?

De Eindbestemming van de Mens (5)

door

D. van ZuijlekomISBN 90-76386-29-3
© 2004 Uitgeverij TextVision
Alle rechten voorbehouden
In deze vijfde brochure in de serie over de eindbestemming van de mens staan wij stil bij het laatste oordeel voor de grote witte troon, zoals deze beschreven staat in Openb. 20. In het algemeen wordt geleerd dat daar heel de mensheid voor Christus zal verschijnen en zal worden geoordeeld. In onze studie komen wij echter tot andere conclusies, als wij binnen de context blijven van Openb. 20 en het hele Bijbelboek, "De Openbaring".

Wij geloven niet dat heel de mensheid voor de grote witte troon zal staan, maar dat dit een specifiek deel van het volk Israël betreft, die hun knie in de grote verdrukking voor het beeld van het Beest en voor Satan hebben gebogen. Zij hebben geen deel aan de eerste opstanding, maar aan de tweede opstanding, zoals deze twee opstandingen beschreven staan in Openb. 20.

Nauwkeurig zal de Here Jezus nagaan aan de hand van hun werken en aan de hand van het boek des levens, wie zij in werkelijkheid zijn: "Gelovige Israëlieten die in de grote verdrukking verleid zijn en afvallig zijn geworden, maar die wel staan in het boek des levens" of "Meelopers, die bij de bekering van Israël onder de bediening van Elia zich schijnbaar eerst bekeerden, maar die later hun ware aard lieten zien, toen de twee beesten van Satan hen verleidden".

Maar als Openb. 20 niet handelt over de opstanding van en het oordeel over de mensheid, dan mogen wij ons afvragen: "Wanneer vindt deze algemene opstanding en dit oordeel dan plaats?". Onze studie leidt ons tot de conclusie dat dit niet plaats heeft aan het eind van de duizend jaar, maar aan het begin. Deze en vele vragen die hiermee verband houden, trachten wij in deze brochure te beantwoorden.


U kunt de brochure "online" lezen met Internet Explorer, maar niet met Opera of Mozilla Firefox.
© Kopiëren, saven of printen is niet toegestaan!

    

Vrijgegeven gedeelte:

Het laatste oordeel?

Inhoudsopgave
 1. Het Bijbelboek Openbaring

  1. Christelijke Science Fiction
  2. Waar speelt de Openbaring zich af
  3. De verklaring van Openb. 13
  4. Het thema van de Openbaring
  5. De geadresseerden van de Openbaring


 2. Het Oordeel voor de grote witte troon

  1. Wie staan voor de grote witte troon?
  2. Wanneer vindt de opstanding der doden plaats?


 3. Over wie komt de toorn van God?

  1. Wanneer openbaart Gods toorn zich in de Bijbel?
  2. De toekomende toorn
  3. Gods toorn over Babylon
  4. Rust de toorn van God op de mens van vandaag?
  5. Wanneer en hoe wordt Gods toorn voleindigd?


 4. Is het Loon der zonde de Tweede Dood?

  1. Wat is de eeuwige straf en over wie komt hij?
  2. Is de poel des vuurs een plaats van eeuwige pijniging?
  3. Waarom is er geen wederkeer uit de tweede dood?
  4. Stijgt de rook van hun pijniging op in alle eeuwigheden?
  5. Het loon der zonde is niet de tweede dood© Levend Water