Levend Water

De Tekenen der Tijden?

De Eindbestemming van de Mens (4)

door

D. van ZuijlekomISBN 90-76386-27-7
© 2003 Uitgeverij TextVision
Alle rechten voorbehouden
De profetische rede van de Here Jezus is bij regelmaat in het nieuws. Er hoeft maar een grote ramp of een catastrofe in de wereld plaats te vinden of direct grijpt de evangelische wereld naar de profetische rede van Matth. 24-25. Want wat past er beter bij een ramp dan het hoofdstuk uit de Bijbel over de tekenen der tijden en de voleinding van de wereld. Dit was ook weer het geval op 11 september 2001 toen de wereld werd opgeschrikt door de terroristische aanslag op het WTC (World Trade Center) in New York.

Vele christenen hebben door jarenlange prediking over de grote verdrukking, die men wereldwijd toepast, een heel negatief beeld over de wereld in de eindtijd opgebouwd. Bij velen leeft het denkbeeld, dat heel deze wereld de Anti-christ zal volgen, dat Israël door heel de wereld verdrukt zal worden en dat als straf God de schalen van Zijn toorn over heel de aarde zal uitgieten, zoals Openbaring uitvoerig beschrijft. Al snel klinken hierdoor predikingen over de tekenen der tijden aan de hand van Matth. 24-25 met als voorbeeld zo'n verschrikkelijke aanslag op het WTC bekend in de oren.

Artikelen in evangelische bladen komen zodoende vertrouwd over en bevestigen alleen maar nog meer het donkere eindtijdbeeld dat men in de loop der jaren heeft opgebouwd. Dit donkere apocalyptische eindtijdbeeld ten aanzien van de wereld, dat zoveel christenen keer op keer wordt voorgehouden, is echter niet in overeenstemming met de Schrift. Net zoals in de vorige brochure trachten wij in deze brochure dit donkere apocalyptische eindtijdbeeld ten aanzien van de wereld te toetsen aan de Schrift, waarbij wij zullen proberen de teksten, die schijnbaar over de hel met zijn eeuwige pijniging spreken en die door de orthodoxie bij voorkeur worden aangehaald, in hun juiste context te plaatsen.


U kunt de brochure "online" lezen met Internet Explorer, maar niet met Opera of Mozilla Firefox.
© Kopiëren, saven of printen is niet toegestaan!

    

Vrijgegeven gedeelte:

De tekenen der tijden?

Inhoudsopgave
 1. De Tekenen der Tijden


 2. De Aanleiding tot de Profetische Rede

  1. De straf die de huichelaars ontvangen
  2. Het te voorschijn brengen van oude en nieuwe dingen
  3. De Heer verlaat Zijn huis


 3. Wanneer zal dat geschieden?

  1. Nog niet!
  2. Dan!


 4. Het Teken van de Zoon des mensen


 5. De Voleinding der Wereld

  1. Wat is de voleinding der wereld?
  2. De voleinding der wereld is de oogst
  3. Twee oogstfeesten
  4. De Sunteleia - Het brandpunt van profetische lijnen
  5. De gelijkenis van de vijgeboom
  6. De oogst en de hereniging van de twee en de tien stammen van IsraŽl
  7. De gelijkenis van de tien maagden
  8. Het Koninkrijk der hemelen
  9. De buitenste duisternis© Levend Water