Levend Water

De zeventig weken van Daniël


door

D. van ZuijlekomISBN 90-76386-16-1
© 2002 Uitgeverij TextVision
Alle rechten voorbehouden
Doorgaans telt men van de 70 weken totaal 69 weken tot aan het kruis van Golgotha, waar de Gezalfde 'Christus' is uitgeroeid, (Dan 9:26). Hier stopt men met het tellen van de profetische weken, want men leert, dat Israël bij de verwerping van Christus aan het kruis ter zijde is gezet en dat op de pinksterdag de gemeente ontstond. In deze uitleg zijn er 69 weken verlopen en is er dus nog maar één week over, de laatste, namelijk de 70ste week.

U zult begrijpen, dat wij bezwaar maken tegen deze traditionele uitleg, omdat deze uitleg er vanuit gaat, dat op de Pinksterdag de gemeente ontstond en dat bij de kruisiging van de Heiland God Israël tijdelijk ter zijde zou hebben gezet. Israël werd echter op de Pinksterdag de kruisiging van de Leidsman ten leven vergeven, (Hand. 3:17), omdat zij uit onkunde gehandeld hadden. Opnieuw mochten de twaalven aan Israël het evangelie van het koninkrijk verkondigen.

Gods handelen met Israël stopte niet op de Pinksterdag, maar Gods profetische klok tikte rustig in de Handelingen door. De klok stopte pas op het moment dat Paulus het oordeel van Jesaja 6 over Israël uitsprak in Hand. 28:25-27 en hij van Godswege verkondigt dat nu het Heil Gods (dit is Christus) aan de heidenen is gezonden, (Hand 28:28). Israël is niet ter zijde gezet in Hand. 2 toen zij in onwetendheid de Heiland gekruisigd hadden, maar in Hand. 28:28 toen zij willens en wetens in elke stad de Heiland hadden verworpen.

Maar hoe moeten wij dan de 70 weken van Daniël 9 profetisch interpreteren?


U kunt de brochure "online" lezen met Internet Explorer, maar niet met Opera of Mozilla Firefox.
© Kopiëren, saven of printen is niet toegestaan!

    

Vrijgegeven gedeelte:

De zeventig weken van Daniël

Inhoudsopgave

 1. De Chronologie van de Bijbel

  1. Inleiding

  2. De Bijbelse tijdrekening

  3. Het bewijs van MordechaÔ

  4. Het thema van de Bijbelse chronologie

  5. De Christelijke jaartelling

  6. Profetische jaren?

  7. Conclusie


 2. De herstelperiode van 7 weken

  1. De uitgang des woords

  2. De profetie van Jesaja aangaande Kores

  3. De herbouw van de tempel

  4. Het werk van Nehemia

  5. Kores' proclamatie of Artaxerxes' brieven


 3. De 62 weken tot op Messias, de Prins

  1. De zalving bij Zijn doop

  2. De Gezalfde

  3. De Prins


 4. Na de 62 weken

  1. De uitroeiing van "Messias, de Prins"

  2. Het begin van de 70 weken

  3. De weken na Christus' zalving

  4. De 3 laatste weken

  5. De toekomstige herstelperiode

  6. De toekomstige verwoesting van stad en heiligdom

  7. De 3 overgebleven zevens


 5. Schematische overzichten© Copyright
Levend Water