Levend Water

Verstaat Gij wat Gij Leest?

door

D. van ZuijlekomISBN 90-76386-08-0
© 2002 Uitgeverij TextVision
Alle rechten voorbehouden

De manier van lezen van Gods Woord is uitermate belangrijk. De leeswijze die wij ons eigen dienen te maken, is de Bijbel volledig op zijn Woord te nemen. Wij dienen bij het lezen, Gods Woord niet herinterpreteren. De verzen bedoelen wat zij zeggen en zij moeten verstaan worden op de wijze, zoals ze door de originele geadresseerden (hoorders of lezers) begrepen zijn. Dit betekent: zegeningen, beloften, geboden, inzettingen en gebruiken laten in hun historische context en onderzoeken over wie en tot wie deze dingen gezegd en geschreven zijn.

Deze leeswijze verlangt van ons dat wij een volledige kennis en een totaal overzicht van de Bijbel hebben. Wij dienen in staat te zijn om het onderwijs op vele onderwerpen in de Schrift te kunnen traceren. Want wij worden geconfronteerd met verschillende beloften met bijbehorende zegeningen, roepingen en hopen, die gericht zijn tot verschillende mensen en groepen verlosten. De lezer van de Bijbel moet enig idee hebben van de voortgang van Gods openbaring aan de mensheid van de verlossing. Men dient Gods totale plan in hoofdlijnen te kennen, "Het eeuwig voornemen", (Ef. 3:11).

Enige kennis van de chronologische volgorde van de Bijbelboeken is essentieel. De exacte datum wanneer elk Bijbelboek geschreven werd, is niet altijd nodig. Maar als men niet op de hoogte is, wanneer de verschillende delen van Gods Woord geschreven zijn en aan wie, dan kunnen er misvattingen en dwalingen ontstaan. Gods Woord verandert dan in een boek vol tegenstrijdigheden. De brochure "Verstaat Gij wat Gij Leest?" gaat uitgebreid in op: wanneer elk Bijbelboek is geschreven, over wie het is geschreven en aan wie het Bijbelboek is gericht.


U kunt de brochure "online" lezen met Internet Explorer, maar niet met Opera of Mozilla Firefox.
© Kopiëren, saven of printen is niet toegestaan!

    

Vrijgegeven gedeelte:

Verstaat Gij wat Gij leest?

Inhoudsopgave

 1. Verstaat Gij wat Gij Leest?

  1. Gods plan der eeuwen

  2. De laatste dagen

  3. Onze toetssteen

  4. Hoe leest Gij?

  5. De correcte lezing

  6. Miles Coverdale


 2. De Inrichting van het Woord van God

  1. Het Oude Testament - Over ons en Tot ons?

  2. Definitie van enige belangrijke woorden

  3. Het Nieuwe Testament - Over ons en Tot ons?

  4. De canon van het zgn. Nieuwe Testament

  5. De canon van het Woord van God


 3. Het Nieuwe Testament en zijn bedieningen

  1. De vier EvangeliŽn en de bediening van de Here Jezus

  2. De zeven brieven van Petrus, Jacobus, Johannes en Judas

  3. De viertien brieven van Paulus

  4. Paulus bediening gedurende de Handelingen

  5. Paulus bediening na de Handelingen

  6. De Handelingen

  7. De Openbaring


 4. Terugblik en Besluit


 5. Dispensationeel overzicht van de Boeken van het Nieuwe Testament


© Copyright
Levend Water