Levend Water

De Brieven van Paulus

door

D. van ZuijlekomISBN 90-76386-07-2
© 2002 Uitgeverij TextVision
Alle rechten voorbehouden
"Heel de Schrift is wel vóór ons, maar gaat niet geheel over ons". Deze slogan trof mij jaren geleden op een bijzondere wijze. Maar daardoor werd het wel langzamerhand voor mij duidelijk dat de schijnbare tegenstrijdigheden in Gods Woord in feite helemaal niet bestaan, als men maar rekening wilt houden met de verschillende bedelingen (d.w.z. bedieningen) in Gods plan der eeuwen.

Als men zich beperkt tot de huidige bediening van Paulus, die van de openbaring van "De Verborgenheid"; het Lichaam van Christus, dan zijn er in de Schrift maar zeven brieven, die hier in directe relatie mee staan en die rechtstreeks tot ons, heidenen, zijn gericht. Het zijn de brieven: Efeze, Colossenzen, Filemon, Filippenzen, 1 Timotheus, Titus en 2 Timotheus. Deze zeven brieven zijn niet alleen voor ons, maar gaan ook over ons. Deze brieven zijn rechtstreeks tot ons gericht. Wij zijn zogezegd de geadresseerden. Dat is heel bijzonder, omdat wij naast deze zeven brieven, geen enkele brief of Bijbelboek vinden, die op deze wijze zo tot ons spreekt. Voortdurend gaat het in de overige Schrift, dispensationeel gezien, over andere geloofsgroepen in Gods plan der eeuwen; geplaatst in andere tijden; toebehorend aan een andere bedeling van God; met een eigen verkiezing, roeping en hoop die een andere is dan de onze; met eigen zegeningen die niet op ons van toepassing zijn; en met eigen beloften die niet voor ons gelden.


U kunt de brochure "online" lezen met Internet Explorer, maar niet met Opera of Mozilla Firefox.
© Kopiëren, saven of printen is niet toegestaan!

    

Vrijgegeven gedeelte:

De brieven van Paulus

Inhoudsopgave

 1. De chronologie van de Handelingen

  1. De Begindatum van de Handelingen

  2. De Einddatum van de Handelingen


 2. De zeven Brieven geschreven nŠ Hand. 28:28

  1. Efeze, Colossenzen, Filemon en Filippenzen

  2. 1 Timotheus en Titus

  3. 2 Timotheus


 3. De zeven Brieven geschreven vůůr Hand. 28:28

  1. In de woestijn van ArabiŽ

  2. De vlucht uit Damaskus

  3. De collecte voor de hongersnood

  4. Paulus eerste zendingsreis (46-48 na Chr.)

  5. Het Apostelconvent - Galaten

  6. Paulus tweede zendingsreis (49-53 na Chr.) - 1 & 2 Thessalonicenzen

  7. De NazireeŽrgelofte - HebreeŽn

  8. Paulus derde zendingsreis (54-58 na Chr.) - 1 & 2 Corinthe, Romeinen

  9. De Arrestatie


 4. Samenvatting en Conclusie


© Copyright
Levend Water