Levend Water

De Hoge Weg

door

D. van ZuijlekomISBN 90-76386-06-4
© 2002 Uitgeverij TextVision
Alle rechten voorbehouden
De brochure, "De Hoge Weg" gaat in op de situatie, die aan het einde van de periode van de Handelingen ontstond, toen IsraŽl zijn roeping niet wilde bevestigen en Christus ten tweede male afwees. Het gevolg was dat Christus nu niet meer spoedig wederkwam. Tongentaal verstomde. Wonderen, tekenen en krachten die voortdurend zichtbaar waren geweest als voorbodes van het Koninkrijk, hadden plotseling afgedaan. Het Koninkrijk dat nabij gekomen was, raakte veraf en weer verborgen. ProfetieŽn hielden op. Wat nu?

De apostel Paulus aangesteld als Gods rentmeester voor deze tijd openbaarde van Godswege de Verborgenheid. Echter deze weg, die ons omhoog voert in de hemelse gewesten in Christus, werd door de meerderheid van de Christenen in die tijd verworpen en afgekeurd. In plaats daarvan vond men een duivelse oplossing: "Men ging alles vergeestelijken". De kerk is het geestelijke IsraŽl. Met de kerk is het Nieuwe Verbond gesloten. De doop is in de plaats van de besnijdenis gekomen. Wij moeten het Koninkrijk op aarde brengen, etc. De brochure toont ons, hoe sterk men van de Bijbel afweek en hoe volledig men de apostel Paulus en daarmee Christus verliet.


U kunt de brochure "online" lezen met Internet Explorer, maar niet met Opera of Mozilla Firefox.
© Kopiëren, saven of printen is niet toegestaan!

    

Vrijgegeven gedeelte:

De Hoge Weg

Inhoudsopgave

 1. De Hoge Weg

  1. De weg Gods nauwkeuriger uitgelegd

  2. Zijn wij de Apostel Paulus getrouw?

  3. Verloochenen wij Christus?

  4. Ik ben de Weg

  5. Traditie en overleveringen

  6. Vreemdelingen en bijwoners


 2. De Verwarring gedurende de Eerste eeuw

  1. De desillusie van Hand. 28:28

  2. De oplossing van de vergeestelijking

  3. Gods rentmeester verlaten

  4. De geschriften van de eerste eeuwen

   1. De Didache
   2. De brief van Barnabas
   3. De brieven van Clement
   4. De brieven van Ignatius
   5. De brief van Polycarpus
   6. De brieven van Hermas

  5. De achterliggende oorzaak van het verlaten


© Copyright
Levend Water