Levend Water

Gods grenslijn - Hand. 28:28

door

D. van ZuijlekomISBN 90-76386-05-6
© 2002 Uitgeverij TextVision
Alle rechten voorbehouden
De brochure - Gods grenslijn (Hand 28:28) - geeft antwoord op de vraag, wanneer de hedendaagse gemeente ontstond. Op de Pinksterdag in Hand. 2 of na Hand. 28 toen de apostel Paulus de verborgenheid openbaarde aangaande de gemeente van het Ene Lichaam van Christus

Heel verschillend zijn de pogingen van christenen om de eenheid van de geest met elkaar te vinden en te beleven. Maar één ding hebben al deze pogingen van kerken en kringen met elkaar gemeen. Zij gaan allemaal terug naar de Evangeliën en de Handelingen voor hun leerstellige en gemeentelijke grondslag. Allemaal leggen zij sterk de nadruk op instellingen als doop en avondmaal. Voor vele christenen en voor vele kerkelijke en evangelische richtingen zijn dit echte sacramenten. Sommigen voelen zich sterk aangetrokken tot de spectaculaire geestesgaven, zoals deze voorkwamen in de Handelingen. Anderen richten zich op de Maranatha verwachting van Christus wederkomst. Deze wederkomst was nabij in de Handelingen en zou spoedig hebben plaatsgevonden als Israël op de bediening van de apostelen was ingegaan.

Voortdurend zoeken gelovigen een herleving van de oude dingen vanuit de Handelingenperiode, die voorbij zijn gegaan. Men verlangt terug naar de Handelingen en ziet deze tijd als het grote ideaal van de openbaring van het gemeentelijk leven en het geloofsleven in de praktijk. Deze heimwee verdwijnt zodra men duidelijkheid verkrijgt t.a.v. de openbaring van de verborgenheid: "De gemeente van het Ene Lichaam". Dan wil men vergeten hetgeen achterligt en strekt men zich uit naar hetgeen voorligt.


U kunt de brochure "online" lezen met Internet Explorer, maar niet met Opera of Mozilla Firefox.
© Kopiëren, saven of printen is niet toegestaan!

    

Vrijgegeven gedeelte:

Gods grenslijn - Hand. 28:28

Inhoudsopgave
 1. Gods grenslijn - Hand. 28:28

  1. Het evangelie van het koninkrijk
  2. De profetie van Jesaja 6
  3. De onbekeerbaarheid van IsraŽl
  4. De overlevering
  5. Het evangelie der genade Gods
  6. Gods grenslijn


 2. De bediening van Paulus

  1. De verklaring voor Agrippa
  2. Het getuigenis in de synagoge
  3. Is Gods verlossingsplan verijdeld?


 3. De gemeenten en de gemeente

  1. De gemeente van de kinderen IsraŽls
  2. Het synagoge-systeem
  3. Mijn gemeente
  4. De gemeente van het Ene Lichaam
  5. De getrouwen


© Copyright
Levend Water