TILGATH-PILNESER
til'-gath-pil-ne'-zer, til'-gath-pil-ne'-ser.

See TIGLATH-PILESER.


© Levend Water