MOUNT; MOUNTAIN
mount, moun'-tin.

See HILL, MOUNT, MOUNTAIN.


© Levend Water