ABISSEI
ABISUE
a-bis'-u-e (Codex Vaticanus, Abisai; Codex Alexandrinus, Abisouai; the King James Version Abisum = Abishua (1Ch 6:4 ff; Ezr 7:5) and Abissei (2 Esdras 1:2)): An ancestor of Ezra (1 Esdras 8:2).


© Levend Water