Ik weet dat mijn Verlosser leeft

door
D. van Zuijlekom


Zijn alle dingen uit Hem en door Hem en tot Hem?
I. Het verlossingswerk van de Here Jezus Christus


II. Het optreden van de Losser

 1. De naaste bloedverwant

 2. De bloedwreker

 3. Het verwekken van leven

 4. Het loskopen van het verbeurdverklaarde erfdeel


III. Onze verlossing in de praktijk

 1. Verlost uit de slavernij

 2. Verlost uit de slavernij van Satan, de wereld en de zonde

  1. Verlost uit de slavernij der zonde
  2. Verlost uit de slavernij van de wereld
  3. Verlost uit de slavernij van Satan


 3. Verlost uit de slavernij van ons vlees

 4. De verlossing van ons lichaam

 5. Verlost uit de slavernij van de angst voor de dood

 6. Verlost uit de slavernij van de traditie

 7. Samenvatting


© Levend Water