Levend Water

Het Samen - Lichaam

door

D. van ZuijlekomISBN 90-76386-11-0
© 2002 Uitgeverij TextVision
Alle rechten voorbehouden

Veel gelovigen hebben helaas geen helder en correct beeld van De Verborgenheid, die na Hand 28:28 exclusief door de Apostel Paulus werd bekendgemaakt, namelijk de openbaring van "de Gemeente, die Zijn Lichaam is".

dat mij door openbaring het geheimenis bekendgemaakt is, ....... [dit geheimenis], dat de heidenen mede-erfgenamen zijn, medeleden en medegenoten van de belofte in Christus Jezus door het evangelie, waarvan ik een dienaar geworden ben.... (Epheziėrs 3:3-7)

22 En Hij heeft alles onder zijn voeten gesteld en Hem als hoofd boven al wat is, gegeven aan de gemeente, 23 die zijn lichaam is, vervuld met Hem, die alles in allen volmaakt. (Epheziėrs 1)

Bij velen is het inzicht in de geestelijke waarheden vertroebeld, omdat men geen onderscheid maakt in de dingen die verschillen, (Filp 1:10). Men laat de dispensationele grens vallen in Hand. 2 in plaats van in Hand. 28:28 en meent dat 'de Gemeente van het Ene Lichaam' ontstaan is op de pinksterdag.

De gedeelten van 1 Cor. 12 en Rom. 12 worden vaak verward met het onderwerp van het Ene Lichaam uit de Efeze en Colossenzen brief. Wanneer wij echter de context van het woord "Lichaam" bestuderen in relatie tot de openbaring van de verborgenheid (Ef 3:3) "de gemeente, die Zijn lichaam is" (Ef 1:22-23), het "samenlichaam" (Ef 3:6) het "ene lichaam" (Ef 2:16; 4:4; Col 3:15), dan ontdekken wij dat het SAMEN-Lichaam uiterlijk geheel verschillend is van de plaatselijke gemeenten, die bestonden tijdens de Handelingen.


U kunt de brochure "online" lezen met Internet Explorer, maar niet met Opera of Mozilla Firefox.
© Kopiëren, saven of printen is niet toegestaan!

    

Vrijgegeven gedeelte:

Het Samen - Lichaam

Inhoudsopgave

 1. Inleiding

  1. Een vertoebeld beeld

  2. Geen kennis van de verborgenheid


 2. Het gebruik van het woord "lichaam" 3. Het lichaam in Efeze en Collosenzen

  1. De bediening van Paulus tijdens de Handelingen

  2. De bediening van Paulus na de Handelingen

  3. De twee verborgenheden van Efeze 3

  4. De Verborgenheid


 4. Lichaam in Rom. 12 en 1 Cor. 12

  1. De uitingen des geestes

  2. De verscheidenheid in lichaamsonderdelen

  3. Ieder had een geestesuiting

  4. Ongelijkheid

  5. Het Hoofd ontbreekt

  6. Een lichaam, niet Het Lichaam

  7. De tussenmuur die scheiding maakte

  8. De zalving

  9. De doop van de Geest was geen verborgenheid


 5. Conclusie


© Copyright
Levend Water