The Apocalypse

Dr. E.W. Bullinger


Inhoudsopgave


In 1902 verscheen de eerste druk van het commentaar van dr. E.W. Bullinger op het bijbelboek De Openbaring.

Dit commentaar verschilt in hoge mate van elk ander commentaar op het bijbelboek "De Openbaring". Als u een commentaar zoekt dat de traditionele standpunten volledig verlaat, dan heeft u deze nu gevonden. De volledige titel luidde: De Openbaring of "De Dag des Heren". Dit is het belangrijke thema van "De Openbaring". Dr. E.W. Bullinger laat ons zien, dat wij de inhoud van dit bijbelboek dienen toe te passen op "De Dag des Heren" en toont ons dat de zeven gemeenten van Openb. 2 en 3 zeven, letterlijke, Joodse gemeenten zijn, die nog moeten komen. In zijn solide-schriftuurlijke stijl geeft Dr. E.W. Bullinger ons een vernieuwend en baanbrekend commentaar op de Apocalypse, die elke traditionele uitleg uitdaagt om te trachten de gezichtspunten van dr. E.W. Bullinger te weerleggen.

Dit commentaar mag u niet terzijde laten liggen. De enorme bijbelkennis en schrijfstijl van Dr. E.W. Bullinger zal de lezer direct treffen en de lezer meevoeren tot op grote hoogte en de lezer een verbazingwekkende visie geven op IsraŽl's verleden, heden en toekomst.


© Copyright
Levend Water

 


Home
| About LW | Site Map | LW Publications | Search
Developed by © Levend Water All rights reserved