Denijs van Zuijlekom


Denijs van Zuijlekom
De Romeinen brief
  Bijbelstudiedagen te Leek
Datum
Duur
MB

Studiedag 1a
Rom. 1:1-7 De dispensationele context van de Romeinen brief -
Het verschil tussen de gelovigen uit Israël en de gelovigen uit de volkeren in de Handelingen

08-09-2007
79 min.
18 MB

Studiedag 1b
Rom. 16:25-27 Het werk dat God deed in de Handelingen -
De vorming van een gemeente van rechtvaardigen

08-09-2007
70 min.
16,1 MB

Studiedag 2a
Rom. 1:1-7 Mijn evanglie - Het evangelie van God naar de Heilige Schriften aangaande Zijn Zoon, Jezus Christus onze Here.

20-10-2007
99 min.
22,7 MB

Studiedag 2b
Rom. 1:8-17 De rechtvaardige zal uit geloof leven

20-10-2007
94 min.
21,4 MB

Studiedag 3a
Rom. 1:18-32 De toorn van God over mensen die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houden. Wie zijn dit en waar en wanneer speelt zich dit af?

01-12-2007
75 min.
17,3 MB

Studiedag 3b
Rom. 1:18-32 Het niet eren van de Schepper. Het drievoudig vervangen met als gevolg het drievoudig overgeven.

01-12-2007
75 min.
17,2 MB

Studiedag 4a
Rom. 2:1 - 3:8 Het oordeel van de Jood over de heiden.

02-02-2008
81 min.
18,4 MB

Studiedag 4b
Rom. 2:1 - 3:8 Het oordeel van God over de Jood.

02-02-2008
84 min.
19,4 MB

Studiedag 5a
Rom. 3:9 - 3:20 De gehele wereld (Jood en Griek) strafwaardig voor God.

05-04-2008
79 min.
18,1 MB

Studiedag 5b
Rom. 3:21 - 3:24 De rechtvaardig verklaring des geloofs.

05-04-2008
71 min.
16,2 MB

Studiedag 6a
Rom. 3:21-31 De genade van het gerechtvaardigd worden.

24-05-2008
83 min.
19 MB

Studiedag 6b
Rom. 4:1 - 5:5 Hoe worden wij gerechtvaardigd? Het voorbeeld van Abraham.

24-05-2008
74 min.
16,8 MB

Studiedag 7a
Rom. 5:1-11 De rechtvaardigverklaring des geloofs en zijn gevolgen

06-09-2008
74 min.
16,8 MB

Studiedag 7b
Rom. 5:1-11 De rechtvaardigverklaring en de onderliggende verzoening

06-09-2008
92 min.
20,9 MB

Studiedag 8a
Rom. 5:12-21 Adam versus Christus - deel 1

25-10-2008
75 min.
18,1 MB

Studiedag 8b
Rom. 5:12-21 Adam versus Christus - deel 2

25-10-2008
70 min.
20 MB

Studiedag 9a
Rom. 5:12 - 8:39 Het kader en de opbouw van het innerlijk gedeelte van de Romeinen brief

13-12-2008
74 min.
16,8 MB

Studiedag 9b
Rom. 5:12 - 8:39 Het lichaam der zonde en des doods en zijn begeerten in Rom. 5, 6, 7, 8

13-12-2008
74 min.
16,9 MB

Studiedag 10a
Rom. 6 De twee bezwaren van de heidense gelovigen beantwoordt.

07-02-2009
68 min.
15,7 MB

Studiedag 10b
Rom. 7 De twee bezwaren van de Joodse gelovigen beantwoordt.

07-02-2009
71 min.
16,2 MB

Studiedag 11a
Rom. 8:1-2 In Christus Jezus worden wij in de praktijk van ons leven vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods en ons wacht geen enkel veroordelend vonnis meer.

07-11-2009
80 min.
18,2 MB

Studiedag 11b
Rom. 8:3-15 Wandel in de nieuwe staat des geestes.

07-11-2009
67 min.
15,3 MB

Studiedag 12a
Rom. 8:12-39 De adoptie van de gemeente van rechtvaardigen als zoon en de actuele verwachting van de zonen Gods in de Handelingen, namelijk de verlossing van hun lichaam.

12-12-2009
76 min.
17,4 MB

Studiedag 12b
Rom. 8:12-39 De mede-erfgenaam van Christus lijdt met Christus mede en zal hierdoor mede met Christus worden verheerlijkt. Hij overwint de verdrukking, de benauwdheid, de vervolging, etc. Wie overwint, hem zal Ik geven ...

12-12-2009
74 min.
16,9 MB

Studiedag 13a
Rom. 8:18-28 Onze geestelijke strijd, ons lijden, ons zuchten en Gods hulp.

23-01-2010
77 min.
17,7 MB

Studiedag 13b
Rom. 8:28-39 Geen schepsel kan Gods voornemen verijdelen, ons beschuldigen of ons scheiden van de liefde van Christus.

23-01-2010
58 min.
13,3 MB

Studiedag 14a
Rom. 9-11 Inleiding op het thema van Rom. 9, 10 en 11 - Een gedeeltelijke verharding kwam gedurende de Handelingenperiode over Isra´┐Żl totdat die aan het einde van de Handelingenperiode compleet werd in Hand. 28.

20-03-2010
80 min.
18,4 MB

Studiedag 14b
Rom. 9:1-5 De adoptie van Isra´┐Żlieten als zoon en hun voorrechten.

20-03-2010
69 min.
15,8 MB

 

Elke Bijbelstudiedag is in een MP3 bestand opgenomen.
Download: Rechtermuis klik - Doel opslaan als / save as.

© Levend Water