Denijs van Zuijlekom


Denijs van Zuijlekom
De Filippenzen brief
  Bijbelstudiedagen te Roden
Datum
Duur
MB

Studiedag 1a
Inleiding - Filp. 1:1

04-03-2006
72 min.
12,4 MB
Studiedag 1b
Verlost om te dienen - Filp. 1:1-2
04-03-2006
101 min.
17,4 MB

Studiedag 2a
Leven vanuit de visie op de dag van Christus Jezus - Filp. 1:3-6

29-04-2006
75 min.
12,8 MB
Studiedag 2b
Beproeft de dingen die verschillen, opdat wij het beste ons persoonlijk mogen toe eigenen - Filp. 1:7-11
29-04-2006
71 min.
12,1 MB

Studiedag 3a
Het leven is mij Christus en het sterven gewin - Filp. 1:12-26

27-05-2006
80 min.
13,7 MB
Studiedag 3b
Ik verlang heen te gaan en met Christus te zijn, want dit is verreweg het beste - Filp. 1:12-26
27-05-2006
75 min.
12,9 MB
Studiedag 4a
De een achte de ander belangrijker dan zichzelf - Filp. 1:27 - 2:18
09-09-2006
81 min.
13,9 MB
Studiedag 4b
Twee praktijkvoorbeelden: "Timotheus en Epafroditus". Want aan u is de genade verleend, voor Christus, niet alleen in Hem te geloven, maar ook voor Hem te lijden. - Filp. 2:19 - 3:4
09-09-2006
71 min.
12,3 MB
Studiedag 5a
De trappen van vernedering en verhoging. - Filp. 2:1-11; 3:2-11
04-11-2006
71 min.
12,1 MB
Studiedag 5b
De vernedering en verhoging van Christus. - Filp. 2:6-11
04-11-2006
70 min.
12 MB
Studiedag 6a
Hem kennen en de roeping Gods die boven is. - Filp. 3:7-16
Behoren allen tot het Lichaam van Christus?
03-02-2007
75 min.
34 MB
Studiedag 6b
Johannes en het uitnodigen van de gasten voor het bruiloftsmaal van de Zoon van de Koning. - Filp. 3:7-16
03-02-2007
68 min.
31 MB
Studiedag 7a
De gezindheid van de volwassenen. - Filp. 3:12-17
17-03-2007
81 min.
18,5 MB
Studiedag 7b
Want wij bezitten het hemels burgerschap op grond waarvan wij verwachten .... - Filp. 3:18-21
17-03-2007
71 min.
16,2 MB
Studiedag 8a
Eensgezind de wedloop lopen. - Filp. 4:1-23
28-04-2007
68 min.
15,7 MB
Studiedag 8b
De Here is nabij. - Filp. 4:1-23
28-04-2007
66 min.
15,1 MB

 

Elke Bijbelstudiedag is in een MP3 bestand opgenomen.
Download: Rechtermuis klik - Doel opslaan als / save as.

© Levend Water