Denijs van Zuijlekom


Denijs van Zuijlekom
De Boodschap van de Bijbel

JOZUA
  Naam van de Woordverkondiging
Datum
Duur
MB
1. De plaats van het boek Jozua in de Bijbel (Joz. 1:1-2)
13-09-2009
69 min.
15,8 MB
2. De geestelijke strijd bij het in het bezit nemen van ons erfdeel in de hemelse gewesten (Joz. 1:1-3)
18-10-2009
58 min.
13,3 MB
3. Wees krachtig in de Here en blijf pal voor de waarheid staan met het zwaard des Geestes in de hand. (Joz. 1:2-9)
01-11-2009
69 min.
15,8 MB
4. Bereidt u teerkost, oftewel: Vergeet niet je lunchpakket klaar te maken. (Joz. 1:10-18)
15-11-2009
63 min.
14,5 MB
5. Rachab en haar getuigenis: Het scharlaken koord. (Joz. 2:1-24)
22-11-2009
65 min.
14,9 MB
6. Opdat gij de weg moogt weten, waarlangs gij gaan zult, want langs die weg zijt gij noch gisteren noch eergisteren getrokken. (Joz. 3:1-6)
31-01-2010
70 min.
16 MB
7. Het overtrekken van de Jordaan: de eenwording met Christus in dood, opstanding en hemelvaart. (Joz. 3:7-17)
07-02-2010
71 min.
16,3 MB
8. De twee gedenktekens. (Joz. 4:1-24)
14-02-2010
57 min.
13 MB
9. De vier voorwaarden van overwinningsleven. (Joz. 5:1-15)
07-03-2010
62 min.
14,2 MB
10. Het klinken van de bazuin (yobel = jubel) rondom Jericho 7 dagen en op de 7de dag 7 maal. (Joz. 6:1-27)
02-05-2010
65 min.
14,8 MB
11. De nederlaag bij Ai als gevolg van de misdaad van Achan. (Joz. 7:1-26)
09-05-2010
80 min.
18,2 MB
12. De 5000 dappere helden tussen Betel en Ai. (Joz. 8:1-29)
16-05-2010
63 min.
14,4 MBDe Bijbelstudies zijn opgenomen in MP3 formaat.
U kunt de studies online beluisteren of downloaden.
Download: Rechtermuis klik - Doel opslaan als / save as.© Levend Water