Denijs van Zuijlekom


Denijs van Zuijlekom
Gods Verborgenheden
  Naam van de Bijbelstudie
Datum
Duur
MB
1. Inleiding
18-09-2005
74 min.
12,7 MB
2. De uitdelers van de verborgenheden Gods
25-09-2005
65 min.
11,1 MB
3. Gods verborgen tegenzetten
02-10-2005
59 min.
10,1 MB
4. Het geheimenis van Zijn wil, Ef. 1:7-10
09-10-2005
57 min.
9,8 MB
5. Het geheimenis van Christus en het geheimenis, Ef. 3:1-9
16-10-2005
67 min.
11,5 MB
6. Het verkondigen van het geheimenis, Ef. 5:31-33; 6:18-20
23-10-2005
59 min.
10,1 MB
7. Het lijden vanwege het geheimenis, Col. 1:24-27
30-10-2005
55 min.
9,6 MB
8. De strijd rondom het geheimenis, Col. 1:27 - 2:3
06-11-2005
56 min.
9,6 MB
9. Het waken over het geheimenis, 1 Tim. 3:14 - 4:3
13-11-2005
53 min.
9,1 MB
10. De wijsheid Gods bestaande in verborgenheid, die bedekt was, 1 Cor. 2:6-7
20-11-2005
65 min.
11,2 MB
11. Het geheimenis der wetteloosheid, 2 Thess. 2:1-12
27-11-2005
70 min.
12,0 MB
12. Het geheimenis eeuwenlang verzwegen, Rom. 16:25-27
04-12-2005
75 min.
12,8 MB
13. De geheimenissen van het koninkrijk, Matth. 13:11; Marc. 4:11; Luk. 8:10
11-12-2005
67 min.
11,6 MB
14. Het geheimenis van het grote Babylon, Openb. 17:1-7
18-12-2005
53 min.
9,1 MB
15. Het geheimenis van de 7 sterren en de 7 gouden kandelaren, Openb. 1:20
08-01-2006
63 min.
10,8 MBDe Bijbelstudies zijn opgenomen in MP3 formaat.
U kunt de studies online beluisteren of downloaden.
Download: Rechtermuis klik - Doel opslaan als / save as.© Levend Water