Denijs van Zuijlekom


Denijs van Zuijlekom
De Boodschap van de Bijbel

EXODUS
  Naam van de Woordverkondiging
Datum
Duur
MB
1. De bitterheid van deze wereld (Ex. 1)
16-07-2006
55 min.
9,5 MB
2. Mozes' eerste levensjaren (Ex. 2:1-22)
30-07-2006
65 min.
11,1 MB
3. Mozes bij de brandende braambos (Ex. 2:23 - 3:12)
13-08-2006
65 min.
11,2 MB
4. De roeping van Mozes (Ex. 3:7 - 4:17)
20-08-2006
60 min.
10,3 MB
5. Mozes door God aangespoord (Ex. 4:18 - 4:31)
24-09-2006
47 min.
8,0 MB
6. De vier compromievoorstellen van Farao als type van Satan (Ex. 5 - 10)
01-10-2006
61 min.
10,5 MB
7. De tien plagen van Egypte (Ex. 6 - 10)
15-10-2006
67 min.
11,5 MB
8. De Here maakt scheiding (Ex. 11)
03-12-2006
67 min.
11,4 MB
9. Het bloed van het Lam (Ex. 12:1-13)
17-12-2006
49 min.
8,5 MB
10. Een volkomen Lam, onbestraffelijk en onbevelkt (Ex. 12:5-6)
23-12-2006
35 min.
6,0 MB
11. Eten van het gebraden Lam (Ex. 12:1-14)
07-01-2007
62 min.
10,7 MB
12. Ongezuurd brood (Ex. 12:15-20)
14-01-2007
62 min.
10,5 MB
13. De uittocht uit Egypte (Ex. 12:29-41; 13:17-22)
28-01-2007
62 min.
57 MB
14. De doortocht door de Schelfzee (Ex. 14; 15:1-21)
11-02-2007
57 min.
13,1 MB
15. Mara en Elim (Ex. 15)
18-02-2007
63 min.
14,4 MB
16. Het manna (Ex. 16)
11-03-2007
69 min.
15,9 MB
17. De geslagen rots (Ex. 17:1-7)
01-04-2007
58 min.
13,2 MB
18. De strijd tegen Amalek (Ex. 17:8-16)
15-04-2007
51 min.
11,6 MB
19. Maaltijd houden (Ex. 18)
13-05-2007
68 min.
15,6 MB
20. De wetgeving - De manifestatie van God (Ex. 19 - 24)
10-06-2007
52 min.
11,8 MB
21. De tabernakel - God wil in ons midden wonen (Ex. 25:1-9)
17-06-2007
58 min.
13,4 MB
22. De ark (Ex. 25:10-16)
24-06-2007
77 min.
17,7 MB
23. De reis van de ark (1) (Ex. 25:14-15)
01-07-2007
65 min.
14,8 MB
24. De reis van de ark (2) (Ex. 25:14-15)
29-07-2007
68 min.
15,5 MB
25. Het verzoendeksel (Ex. 25:16-22)
05-08-2007
48 min.
11 MB
26. De tafel der toonbroden (Ex. 25:23-30)
19-08-2007
58 min.
13,2 MB
27. De gouden kandelaar (Ex. 25:31-40)
26-08-2007
65 min.
15 MB
28. Het linnen dak (Ex. 26:1-6)
16-09-2007
59 min.
13,5 MB
29. De vier dekkleden van de tabernakel (Ex. 26:7-14)
23-09-2007
55 min.
12,6 MB
30. Het raamwerk van de tabernakel (Ex. 26:15-30)
30-09-2007
57 min.
13,1 MB
31. De voorhangsels van de tabernakel (Ex. 26:31-37)
14-10-2007
51 min.
11,7 MB
32. Het koperen brandofferaltaar (Ex. 27:1-8)
28-10-2007
58 min.
13,4 MB
33. De voorhof (Ex. 27:9-19)
04-11-2007
55 min.
12,5 MB
34. De priesterdienst van A�ron met zijn zonen (Ex. 27:20 - 28:1)
18-11-2007
53 min.
12 MB
35. Het Hogepriesterlijk bovenkleed (Ex. 28:1-14; 31-38)
16-12-2007
74 min.
17,1 MB
36. Het linnen onderkleed (Ex. 28:39-43)
23-12-2007
39 min.
8,9 MB
37. De borstlap (Ex. 28:15-30)
06-01-2008
48 min.
10,9 MB
38. De Urim en de Tummin (Ex. 28:28-30)
27-01-2008
56 min.
12,9 MB
39. De priesterwijding (Ex. 29:1-35)
10-02-2008
70 min.
16,1 MB
40. Het morgen- en avondoffer (Ex. 29:38-46)
17-02-2008
57 min.
13,2 MB
41. Het reukofferaltaar en het reukwerk (Ex. 30:1-10; 34-38)
24-02-2008
66 min.
15,1 MB
42. Het wasvat (Ex. 30:17-21)
02-03-2008
57 min.
13 MB
43. De heilige zalfolie (Ex. 30:22-33)
09-03-2008
68 min.
15,5 MB
44. De ware en de valse aanbidding (Ex. 31:18 - 32:6)
13-04-2008
67 min.
15,3 MB
45. Zijn wij egocentrisch of christocentrisch? (Ex. 32:7 - 33:11)
27-04-2008
70 min.
16,1 MB
46. De heerlijkheid des Heren weerspiegelen - Deel 1 (Ex. 33:1-23)
11-05-2008
64 min.
14,8 MB
47. De heerlijkheid des Heren weerspiegelen - Deel 2 (Ex. 34:1-4, 27-35)
18-05-2008
68 min.
15,7 MB
48. De sabbat (Ex. 35:1-3)
01-06-2008
36 min.
8,3 MBDe Bijbelstudies zijn opgenomen in MP3 formaat.
U kunt de studies online beluisteren of downloaden.
Download: Rechtermuis klik - Doel opslaan als / save as.© Levend Water