Denijs van Zuijlekom


Denijs van Zuijlekom

De tweede Thessalonicenzen Brief


2 Thessalonicenzen
  Naam van de Bijbelstudie
Datum
Duur
MB

2 Thess. 1:5, 11 Inleiding - Waardig geacht de roeping.

De drie brillen waardoor wij de Bijbel dienen te lezen:

  • De historische bril
  • De dispensationele bril
  • De geestelijke bril

De vijf W's, die ons kunnen helpen een gedeelte te doorgronden:

  • Wie? - Aan wie is het geadresseerd?
  • Wat? - Wat wordt gezegd en hoe hebben de geadresseerden het gelezen en begrepen?
  • Waar? - Waar speelt e.e.a. zich af?
  • Waarom? - Waarom werd dit geschreven? Wat was de reden?
  • Wanneer? - Wanneer werd dit geschreven en op welke tijd en bedeling heeft dit betrekking?
16-09-2007
84 min.
19,3 MB

2 Thess. 1:1-3 Genade zij u en vrede.
Geloof, liefde en .....? Wat missen wij hier?

23-09-2007
52 min.
12,2 MB

2 Thess. 1:3-9 Het rechtmatig oordeel van God
De verdrukkers betalen boete met een eeuw-lang verderf. Zij die verdrukt worden, zijn het koninkrijk Gods waardig en ontvangen verkwikking.

30-09-2007
72 min.
16,6 MB

2 Thess. 1:5-10 Wie zullen waar boeten met een eeuwig verderf ver van het aangezicht des Heren?

07-10-2007
76 min.
17,5 MB

2 Thess. 1:10 Vindt er een wereldwijde bekering plaats voordat Christus wederkomt?

14-10-2007
53 min.
12,2 MB

2 Thess. 1:11-12 Dat onze God u de roeping waardig acht
Het lijden van de tegenwoordige tijd weegt niet op tegen de heerlijkheid, die over ons geopenbaard zal worden.

21-10-2007
67 min.
15,4 MB

2 Thess. 2:1-4 Alsof de Dag des Heren reeds aanbrak.

28-10-2007
85 min.
19,5 MB

2 Thess. 2:3-4 De afval en zijn climax: "De vergoddelijking en aanbidding van de zoon des verderfs in de tempel van Jeruzalem".

04-11-2007
67 min.
15,3 MB

2 Thess. 2:5-8 Wie en wat weerhoudt wie?

11-11-2007
74 min.
17 MB

2 Thess. 2:9-12 De waarheid versus de leugen.

18-11-2007
68 min.
15,7 MB

2 Thess. 2:13-17 Staat vast en houdt vast.

25-11-2007
73 min.
17,1 MB

2 Thess. 3:1-18 Trouw vindt men niet bij allen. Onttrekt u aan elke broeder, die zich ongeregeld gedraagt. Gaat niet met hem om.

02-12-2007
58 min.
13,4 MBDe Bijbelstudies zijn opgenomen in MP3 formaat.
U kunt de studies online beluisteren of downloaden.
Download: Rechtermuis klik - Doel opslaan als / save as.© Levend Water