Denijs van Zuijlekom


Denijs van Zuijlekom

De Tweede Corinthe Brief


2 Corinthiërs
  Naam van de Bijbelstudie
Datum
Duur
MB
1. De vier brieven van de apostel Paulus aan de gemeente van Corinthe
15-11-2009
44 min.
10,1 MB
2. Het lijden van Christus en de vertroosting van God (2 Cor. 1:1-11)
22-11-2009
81 min.
18,6 MB
3. Paulus verdedigt zich tegen de kritiek van sommigen uit de gemeente van Corinthe en hij toont dat zijn motieven zuiver zijn en dat hij in zijn gedrag en handelwijze consistent is. (2 Cor. 1:12-22)
06-12-2009
68 min.
15,7 MB
4. De genomen disciplinaire maatregelen en hun uitwerking. (2 Cor. 1:23 - 2:17)
10-01-2010
72 min.
16,4 MB
5. De apostel Paulus versus de predikers, die in de Corinthische gemeente waren gekomen en die het woord van God bedekte c.q. versluierde. (2 Cor. 2:16 - 3:6)
17-01-2010
72 min.
16,4 MB
6. Sluier 1: "Met wie wordt het nieuwe verbond gesloten?" (2 Cor. 3:6; 4:1)
31-01-2010
77 min.
71,3 MB
7. Sluier 2: "Is de kerk het geestelijk Isra´┐Żl?" (2 Cor. 3:6; 4:1)
07-02-2010
67 min.
15,3 MB
8. Sluier 3: "Wat wil dat zeggen dat Christus de wet heeft vervuld? Hoeven de christenen van vandaag de wet niet te houden of moeten ze de wet vandaag de dag juist wel houden uit dankbaarheid?" (2 Cor. 3:6; 4:1)
14-02-2010
65 min.
14,9 MB
9. De vergelijking van het oude verbond met het nieuwe verbond. (2 Cor. 3:6-18)
21-02-2010
70 min.
16,1 MB
10. Het verlicht zijn met de kennis der heerlijkheid Gods in het aangezicht van Christus. (2 Cor. 4:1-7)
28-02-2010
66 min.
15,2 MB
11. Waarom Gods boodschapper de moed niet verliest. (2 Cor. 4:7-15)
07-03-2010
59 min.
13,6 MB
12. De paradox van het geloofsleven. (2 Cor. 4:16-18)
14-03-2010
54 min.
12,5 MB
13. De hoop in de Handelingenperiode: "Het overkleed worden". (2 Cor. 5:1-9)
28-03-2010
71 min.
16,3 MB
14. Leven wij voor onszelf of voor Hem? (2 Cor. 5:9-15)
04-04-2010
67 min.
15,4 MB
15. Het hebben van een totaal ander inzicht en uitzicht op de wereld en op jezelf doordat je een nieuwe schepping bent in Christus. (2 Cor. 5:16-21)
11-04-2010
54 min.
12,3 MB
16. Hebben wij de genade Gods soms tevergeefs ontvangen? Het voorbeeld van Paulus als ambassadeur van Christus. (2 Cor. 6:1-10)
18-04-2010
58 min.
13,3 MB
17. Geven wij de Here alle ruimte in ons leven? Of is het te eng in ons binnenste en voelen wij ons geremd in de omgang met broeders en zusters omdat wij allerlei onbehoorlijke betrekkingen willen blijven onderhouden met de wereld die de Here niet kent. Zijn wij bereid deze gebondenheden op te geven? (2 Cor. 6:11 - 7:1)
25-04-2010
66 min.
15,1 MB
18. Droefheid naar Gods wil brengt onberouwelijke inkeer tot heil, (2 Cor. 7:2-16).
Het nakomen van de vroeger toegezegde milde gave van de gemeente van Corinthe voor Jeruzalem, (2 Cor. 8 - 9).
02-05-2010
74 min.
17,1 MB
19. Paulus' verdediging tegen de aantijgingen van zijn tegenstanders, (2 Cor. 10:1-18).
09-05-2010
80 min.
18,4 MB
20. De toestand van het hedendaagse Christendom: "indien de eerste de beste een andere Jezus predikt, die wij niet hebben gepredikt, of gij een andere geest ontvangt, die gij niet hebt ontvangen, of een ander evangelie, dat gij niet hebt aangenomen, dan verdraagt gij dat zeer wel". (2 Cor. 11:1-6).
16-05-2010
66 min.
15,1 MBDe Bijbelstudies zijn opgenomen in MP3 formaat.
U kunt de studies online beluisteren of downloaden.
Download: Rechtermuis klik - Doel opslaan als / save as.© Levend Water