Denijs van Zuijlekom


Denijs van Zuijlekom

De Eerste Corinthe Brief


1 Corinthiërs
  Naam van de Bijbelstudie
Datum
Duur
MB
1. Achtergrond van de Corinthe brieven
09-12-2007
61 min.
13,9 MB
2. Overzicht van de eerste Corinthe brief
16-12-2007
62 min.
14,1 MB
3. Geroepen, geheiligd en bevestigd, (1 Cor. 1:1-9)
06-01-2008
66 min.
15,2 MB
4. Verdeeldheid en doop, (1 Cor. 1:10-17)
13-01-2008
73 min.
16,8 MB
5. De wijsheid van God tegenover de wijsheid van de mens, (1 Cor. 1:17-31)
20-01-2008
65 min.
29,9 MB
6. Geen entertainment, (1 Cor. 2:1-5)
27-01-2008
74 min.
17 MB
7. Voor de onmondigen blijft Christus verborgen, (1 Cor. 2:6-8)
03-02-2008
57 min.
13 MB
8. Bijbelstudie is het geestelijke vergelijken met het geestelijke, (1 Cor. 2:9-16)
10-02-2008
65 min.
15 MB
9. Een ieder zie wel toe, hoe hij daarop bouwt, (1 Cor. 3:1-17)
17-02-2008
57 min.
13 MB
10. Wat is onze gezindheid? (1 Cor. 3:18 - 4:5)
24-02-2008
63 min.
14,6 MB
11. Opgeblazen: te boven gaan hetgeen geschreven staat (1 Cor. 4:6-21)
02-03-2008
69 min.
15,9 MB
12. Ontucht in de gemeente (1 Cor. 5:1-13)
09-03-2008
69 min.
15,9 MB
13. Onze attitude onderling in de gemeente (1 Cor. 6:1-11)
30-03-2008
64 min.
14,6 MB
14. Verheerlijkt dan God met uw lichaam (1 Cor. 6:12-20)
06-04-2008
46 min.
10,4 MB
15. Het huwelijk (1 Cor. 7:1-24)
13-04-2008
65 min.
14,9 MB
16. De tijd is kort (1 Cor. 7:25-40)
20-04-2008
61 min.
14,1 MB
17. Geen aanstoot geven voor de zwakken (1 Cor. 8:1-13)
27-04-2008
58 min.
13,3 MB
18. Geen gebruikmaken van je recht om van het evangelie te leven (1 Cor. 9:1-23)
04-05-2008
66 min.
15,2 MB
19. Loopt dan zo dat gij de prijs behaalt (1 Cor. 9:24-27)
11-05-2008
68 min.
15,5 MB
20. Hoe kunnen gelovigen afgewezen worden voor de prijs? Gediskwalificeerd? Het voorbeeld van Isra´┐Żl ter waarschuwing. (1 Cor. 10:1-14)
25-05-2008
75 min.
17,3 MB
21. Wat, waar en hoe eten en drinken? (1 Cor. 10:14 - 11:1)
01-06-2008
72 min.
16,4 MB
22. De plaats van de man en de vrouw (1 Cor. 11:2-16)
28-09-2008
83 min.
19 MB
23. Het gebruik van de gemeenschappelijke maaltijden (1 Cor. 11:17-34)
05-10-2008
80 min.
18,3 MB
24. De plaats van 1 Cor. 12-14 in de Corinthe brief en zijn onderwerp: "Misbruik van geestelijke gaven" (1 Cor. 12:1)
12-10-2008
66 min.
30,2 MB
25. Het spreken in de samenkomst onder leiding van Gods Geest. De gaven van het spreken met wijsheid, kennis en geloof. De gave van genezingen (1 Cor. 12:2-9)
19-10-2008
80 min.
18,4 MB
26. De gaven van werking van krachten, profetie, het onderscheiden van geesten, allerlei tongen en de vertolking van tongen (1 Cor. 12:10-11)
26-10-2008
80 min.
18,4 MB
27. De vergelijking van een handelingen gemeente met een lichaam (1 Cor. 12:12-31)
02-11-2008
85 min.
19,6 MB
28. De weg van de liefde (1 Cor. 13:1-13)
09-11-2008
67 min.
15,4 MB
29. Wat is tongentaal? Het spreken van vreemde talen of het uiten van extatische klanken (1 Cor. 14:1-12)
16-11-2008
78 min.
17,9 MB
30. Het spreken in tongen / talen dient vertolkt / vertaald te worden, anders hebben de toehoorders er niets aan en spreekt men in de lucht. (1 Cor. 14:1-12)
23-11-2008
71 min.
16,3 MB
31. Misbruik van de gave der tongen in de Corinthische gemeente (1 Cor. 14:13-40)
30-11-2008
80 min.
18,5 MB
32. De opstanding van Christus is een historisch feit. Het is de basis van de evangelieverkondiging en ons geloof. (1 Cor. 15:1-12)
07-12-2008
84 min.
19,3 MB
33. Wat zijn de consequenties als er geen opstanding der doden zou zijn? Maar Christus is opgewekt en wat zijn daar de consequenties van? (1 Cor. 15:12-22)
14-12-2008
67 min.
15,5 MB
34. Het verlossingswerk van de Zoon: De rangorde van de opstandingen en de onderwerping (rangschikking) van al deze dingen (ta panta) naar Gods plan. (1 Cor. 15:20-28)
04-01-2009
77 min.
17,8 MB
35. Wat is: "Het zich laten dopen voor de doden?" (1 Cor. 15:29-34)
11-01-2009
77 min.
17,6 MB
36. Het opstandingslichaam. (1 Cor. 15:35-49)
18-01-2009
69 min.
15,8 MB
37. Wanneer staan de ontslapen Corinthiërs op en wat zou er dan met de nog levenden Corinthiërs geschieden? (1 Cor. 15:50-58)
25-10-2009
71 min.
16,4 MB
38. Het werk des Heren. (1 Cor. 16:1-12)
01-11-2009
69 min.
15,7 MB
39. Slotwoorden. (1 Cor. 16:13-24)
08-11-2009
58 min.
13,3 MBDe Bijbelstudies zijn opgenomen in MP3 formaat.
U kunt de studies online beluisteren of downloaden.
Download: Rechtermuis klik - Doel opslaan als / save as.© Levend Water